Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

De eerste stappen

Al in 2016 sloegen in de gemeente Berkelland diverse organisaties, waaronder de afdeling Oost- Gelderland van Alzheimer Nederland, de handen ineen en startten het platform Dementie Berkelland. Dit platform inventariseerde de meest urgente problemen en wensen en deed een aantal concrete voorstellen om de ondersteuning van mensen met dementie te verbeteren. Zo ontstond bestuurlijk draagvlak om een project te ontwikkelen.
Dat resulteerde begin 2018 met de overhandiging van  het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ aan wethouder Marijke van Haaren (red. per 1 juli 2023 is het certificaat niet langer aan te vragen door gemeenten, sinds september 2023 is er een nieuw certificaat voor gemeenten). De gemeente plaatste een stoeptegel met daarop de tekst ‘Samen maken we Nederland dementievriendelijk’ voor de ingang van het gemeentehuis. Ook werd er een folder ontwikkeld in de vorm van een lokale wegwijzer met allerlei informatie over dementie. Hierin staat ook beschreven waar je terecht kunt met specifieke vragen.

Tegeltje samen dementievriendelijk berkelland gemeente
Door de samenwerking op te zoeken, vinden we elkaar en helpen we elkaar verder. Het is mooi om te merken dat op die manier steeds meer mensen in onze gemeente zich betrokken gaan voelen bij dementie.

Projectgroep

En daar bleef het niet bij. Er kwam geld beschikbaar vanuit het uitvoeringsprogramma ‘Samen Denken, Samen Doen’, (beleidsterrein Sociaal Domein) voor een projectgroep dementie, waarvan Tine Bouwman sinds eind augustus 2018 projectleider is. De projectgroep bestaat uit twee wijkverpleegkundigen (die elkaar afwisselen), een POH (praktijkondersteuner huisarts), een afgevaardigde van de regio afdeling Alzheimer Nederland, een coördinator van Netwerk Dementie Oost-Achterhoek, een trajectbegeleider Dementie, medewerkers Voormekaar ( Sociale wijkteams) en een beleidsmedewerker Sociaal Domein.

Tine schreef een projectplan waarin de doelen van het project omschreven staan. “Aan de hand van dit projectplan worden acties uitgevoerd”, legt Tine uit. “Primair doel van het project Dementievriendelijk Berkelland is dat de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun mantelzorgers verbetert. Dit begint bij het realiseren van meer begrip  voor mensen met dementie binnen onze gemeente. Maar ook het herkennen van - en het leren omgaan met mensen met dementie zijn aandachtspunten van het project.” 

Tine zitten tegeltje samen dementievriendelijk

Passie voor het onderwerp

Om dat doel te bereiken, spelen verschillende factoren een belangrijke rol. “Wij hebben het geluk dat we een wethouder met passie voor het onderwerp dementie hebben”, vertelt Tine. Zo ging de wethouder zelf samen met vrijwilligers en zorgprofessionals in de week van Wereld Alzheimer Dag  2018 (21 september) in 5 dorpen de markt op om kennistesten over dementie af te nemen bij inwoners van de gemeente Berkelland. “Dat was geweldig”, blikt Tine terug. “Het zorgde voor serieuze gesprekken en we kregen veel positieve reacties. Dat vraagt gewoon om een vervolg!” 

Positieve gezondheid

Het project loopt in ieder geval tot en met 2020. Tine: “We hebben veel ambities en ideeën om te werken aan een dementievriendelijker Berkelland. Om die ambities waar te maken, kijken we ook  hoe we kunnen aansluiten bij wat er al gebeurt en waar de energie zit. Zo werken veel zorgprofessionals in de wijk samen aan positieve gezondheid bij kwetsbare ouderen waaronder mensen met dementie. En ook zie ik dat er ondernemers en lokale organisaties zijn die iets willen doen voor deze groep inwoners. Door daar de samenwerking mee op te zoeken, vinden we elkaar en helpen we elkaar verder. Het is mooi om te merken dat op die manier steeds meer mensen in onze gemeente zich betrokken gaan voelen bij dementie.”