Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Dementievriendelijke wijk het Franse gat

In 2015 woonden in Veenendaal 910 mensen met dementie. In de komende jaren neemt dit aantal toe tot 2000 mensen in 2040. Tot de zomer van 2019 werkt de gemeente met al haar partners aan het dementievriendelijk maken van Veenendaal. Het startschot werd verleden jaar al gegeven: met een pilot 'Dementievriendelijke wijk' in de wijk het Franse Gat. Omdat daar veel ouderen nog zelfstandig wonen speelt het thema dementie er een grote rol. De belangrijkste doelstellingen van het project:

  • het realiseren van een wijk waarin mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen
  • het vormen van een dementievriendelijke gemeenschap, waarin het dagelijks leven van mensen met dementie zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt
Franse Gat dementievriendelijk training gemeente

Elkaars taal spreken

Om de doelstellingen van de pilot te behalen werden in het Franse Gat meerdere activiteiten georganiseerd. Deze bestonden uit het aanbieden van trainingen aan winkeliers en scholen, het oplossen van knelpunten in het dagelijks leven voor mensen met dementie, het op elkaar afstemmen van werkzaamheden en het maken van werkafspraken. Daarnaast werd een netwerkbijeenkomst dementie georganiseerd voor mensen die wonen en/of werken in het Frans Gat. Bij de pilot waren de gemeente Veenendaal, Alzheimer Nederland afdeling Veluwe Vallei-Grebbe, Patrimonium woonservice, Veens, de politie en de een groot aantal zorgpartners betrokken. De betrokken organisaties bundelden hun kennis, ervaring en werkzaamheden. Er werd samengewerkt met mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar ook met andere partijen.

Conclusie? Een dementievriendelijke wijk komt alleen tot stand wanneer betrokken partijen, organisaties en buurtbewoners elkaar weten te vinden, elkaars taal leren spreken en weten samen te werken.
Inmiddels werken diverse project- en werkgroepen in Veenendaal samen om verandering door te voeren. Zoals de projectgroep ‘Passende daginvulling‘. Zij verzorgen een persoonlijk plan van aanpak voor iedere inwoner met dementie.

Quote dementievriendelijk winkel training

Training 'Omgaan met dementie' voor loketmedewerkers

Wethouder Wonen, Zorg en Welzijn, Marieke Overduin-Biesma, legt uit waarom het juist voor medewerkers van de gemeente zo belangrijk is om met dementie om te kunnen gaan: "Als overheid hebben wij een voorbeeldfunctie. Onze medewerkers hebben zeer regelmatig contact met mensen met dementie. De loketmedewerkers van de gemeente volgden een training 'Omgaan met dementie' van Samen dementievriendelijk. Deze training helpt hen om met de juiste benadering onze diensten te verlenen." Wethouder Overduin hoopt dat velen dit voorbeeld volgen: "Zo kunnen we als gemeenschap het leven van mensen met dementie een beetje makkelijker maken."

Sticker uitreiking Veenendaal samen dementievriendelijk

Jouw gemeente ook dementievriendelijk?

De grootste wens van mensen met dementie – én hun mantelzorgers - is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Daarbij kan de gemeente een grote rol spelen. Lees hoe uw gemeente ook dementievriendelijk wordt.

Waardering

Vanwege haar bestuurlijke én persoonlijke betrokkenheid heeft Alzheimer Nederland de wethouder (links op de foto - red.) gevraagd als ambassadeur. "Ik vind dat een eer", vertelt ze, "maar ik zie het ook als compliment voor Veenendaal; een waardering voor de goede dingen die we hier doen."

Op 20 september 2017 werd de sticker van Samen dementievriendelijk uitgereikt aan de wethouder (red. per 1 juli 2023 is de sticker niet langer aan te vragen door gemeenten, sinds september 2023 is er een nieuw certificaat voor gemeenten). De sticker staat symbool voor een dementievriendelijk Veenendaal. Dementievriendelijk zijn is een werkwoord. Dat blijkt uit het succes van de pilot in de wijk het Franse Gat.

Wethouder OVerduin samen dementievriendelijk sticker

Uit eten met je naaste met dementie

Zorgaanbieders Zorggroep Charim, Stichting QuaRijn en de King Arthur Groep zochten in de week rond Wereld Alzheimer Dag een passend project dat aansloot bij een dementievriendelijk Veenendaal. In navolging van een project in Tokyo kwamen ze op het idee om twee maandagavonden een restaurant in Veenendaal open te stellen voor mensen met dementie en hun naasten. "Lekker uit eten met je vader, moeder of broer die dementie heeft?

Het kan echt!", zegt Anita Schimmel van de King Arthur Groep en lid van de projectgroep 'Dementievriendelijk Veenendaal'. "Je doet anderen een plezier. Een volgende stap is dat mensen met dementie voor je gaan koken en bedienen. Dat hopen we in 2018 te kunnen realiseren. Al kan de bestelling natuurlijk wel anders uitpakken dan je bedoelde. Maar ook dat heeft zijn charme." Grand café De Markt was direct enthousiast en opende op maandagavond 18 en 25 september het restaurant: "Vergeet niet dat één op de vijf Veenendalers in zijn directe omgeving te maken heeft met dementie. Daarom, iedereen is welkom."

Restaurant veenendaal dementie vriendelijk

Hartenkreten van mensen met dementie uit Veenendaal:

"Blijf met mij in gesprek…"

"Denk met mij mee…"

"Laat mij meedoen en genieten…"

"Geef mij duidelijke informatie…"

"Kijk naar wat ik nog wél kan…"

Dementievriendelijke organisaties maken het verschil

In het project ‘Dementievriendelijk Veenendaal' wordt deze lijn in de komende jaren doorgetrokken. Op 25 september 2017 werd door Samen dementievriendelijk en Alzheimer Nederland een bijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis van Veenendaal. Tijdens die bijeenkomst werd er informatie gegeven over het omgaan met mensen met een vorm van dementie die thuis wonen, sporten, boodschappen doen, wandelen, fietsen en dat graag zo lang mogelijk willen blijven doen. Daarvoor is het nodig dat de samenleving dementievriendelijk wordt. Sportverenigingen, ouderenbonden, restaurants, kunnen het verschil maken voor mensen met dementie en hun familie en vrienden.