Noord-Brabant dementievriendelijk

Dementievriendelijk in Noord-Brabant

In een dementievriendelijk Noord-Brabant voelen mensen met dementie en hun naasten zich gezien en gesteund. Inwoners, bedrijven, verenigingen en gemeenten: iedereen in Noord-Brabant kan een steentje bijdragen!

Noord-Brabant

27531

mensen in Noord-Brabant

tekenden al voor een

dementievriendelijke

provincie. Teken jij ook?

Ja, ik teken ook!

Noord-Brabant dementievriendelijk

Draag bij aan een dementievriendelijk Noord-Brabant. Wat kun jij doen?

Als inwoner

  • Ondersteunen begint bij het herkennen van de signalen; op straat, in de buurt en tijdens je werk. En hoe kun je vervolgens op een goede manier reageren? Dat leer je in onze gratis online training ‘Goed omgaan met dementie’ in ongeveer 15 minuten.

Als bedrijf

  • Dementie raakt ook het bedrijfsleven! Hoe reageren jij en je collega's op een klant met dementie? In onze elf trainingen voor specifieke beroepsgroepen laten we je zien hoe. Zo maak je het verschil voor mensen met dementie en onderscheid jij je als bedrijf.

Als gemeente

  • Een dementievriendelijke gemeente maakt dementie bespreekbaar, biedt informatie, traint inwoners en bedrijven en organiseert gepaste zorg. Bent u wethouder, beleidsmedewerker of raadslid? Lees hoe u uw gemeente dementievriendelijk maakt.

In Noord-Brabant is het allemaal begonnen!

  • Nog voordat ons project Samen dementievriendelijk begon, werd in 2011 in Noord-Brabant het project 'Dementievriendelijke Gemeente' gestart door PGraad en stichting Zet, in samenwerking met het Expertise Centrum Dementie Vlaanderen. Het provinciale programma ‘Brabant dementievriendelijk 2020’ is hiervan het vervolg.
  • De afgelopen jaren kwamen steeds meer gemeenten in Noord-Brabant in beweging. Inmiddels doen al meer dan 50 Brabantse gemeenten mee!
  • Op 1 december 2016 werd tijdens de Brabantse Inspiratie- en Kennisdag Dementie in Tilburg, de samenwerking tussen het provinciale programma en ons eigen landelijke programma ‘Samen dementievriendelijk’ bezegeld.
  • Het was dus niet verwonderlijk dat wij onze eerste regiocampagne startten in Noord-Brabant! Met onze authentieke VW-bus bezochten we diverse steden om aandacht te vragen voor dementie.

regiocampagne Noord-Brabant

Regiocampagne Noord-Brabant

Rabo Peelland Zuid"De klant met dementie zo goed en passend mogelijk helpen"

Het aantal mensen met dementie groeit en de Rabobank vindt het belangrijk om hen goed te kunnen helpen. Hoe herken je signalen van dementie en hoe kun je mensen met dementie het beste benaderen? Rabobank Peelland Zuid liet de medewerkers de training 'GOED omgaan met dementie' volgen en ontving het certificaat en de sticker.
 

CultuurSpoor BestNieuwe mogelijkheden voor ondersteuning

Stichting CultuurSpoor Best staat voor de ontwikkeling van de inwoners van Best, waardoor iedereen volwaardig kan meedoen in de maatschappij. De medewerkers en vrijwilligers volgden een training ‘GOED omgaan met dementie’ op locatie. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

SWOVEUitgaan van de eigen kracht van mensen met dementie

SWOVE (Stichting Welzijn Ouderen) is een welzijnsorganisatie in Veldhoven: zij geven brede ondersteuning op gebied van Welzijn, Wonen en Zorg aan met name kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Daaronder zijn veel mensen met dementie. De stichting gaat uit van de eigen kracht van mensen en bevordert hun zelfredzaamheid. "Welzijn op de eerste plaats."

Alzheimer Nederland in regio Noord-Brabant

Alzheimer Nederland telt 48 regionale afdelingen, verspreid over het hele land. Zo'n 5.600 vrijwilligers zetten zich hiervoor met hart en ziel in. Om zo mensen met dementie en hun naasten te helpen. De regio Noord-Brabant is onderverdeeld in 7 afdelingen:

Ga naar een afdeling bij u in de buurt en bekijk welke activiteiten en Alzheimer Cafés daar plaatsvinden.

 

Sint jan Den Bosch