Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Geen geld op de beursvloer, maar trainingen!

Op 30 januari hield Welzijn Ermelo voor de vierde keer Ermelo’s Beursvloer bij College Groevenbeek. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en stichtingen, maar ook inwoners zijn welkom. Alle deelnemers vragen elkaar om kennis, spullen, creatieve ideeën of helpende handen. Zij geven ook iets terug voor de gekregen hulp. Er wordt dus geen geld gevraagd of gegeven. Zo betekent iedere deelnemer iets voor de samenleving.

Jos van der Deure is bestuurslid van afdeling Noordwest-Veluwe en trainer Samen dementievriendelijk. Samen met oud-trainer Alex Kleijnen deed hij met succes mee aan de beursvloer in Ermelo. Hun aanbod: trainingen Samen dementievriendelijk. Hun vraag: locatie, faciliteiten, deelnemers, koffie en thee voor deelnemers aan de training.

Beurplein Ermelo samen dementievriendelijk training

Vijf matches!

Jos en Alex hebben maar liefst vijf matches gemaakt. Ze mogen trainingen gaan verzorgen voor:

  • Consulenten van de Christelijke Blinden Bibliotheek Ermelo
  • Vrijwilligers van de Zaak van Ermelo (een kringloopwinkel)
  • Vrijwilligers van de Zorggroep Noordwest Veluwe
  • Vrijwilligers van Schuldhulpmaatje
  • Work & Life Center Ermelo (zij gaan vrijwilligers en omwonenden enthousiast maken voor een training)

Een mooi initiatief in het werken aan een dementievriendelijke samenleving!

Beursplein Ermelo training dementie herkennen