sociaal-isolement

Wel of niet op bezoek bij iemand met dementie?

De overheid raadt af om bij mensen op bezoek te gaan die 70 jaar of ouder zijn en/of een kwetsbare gezondheid hebben. Mensen met dementie vallen in deze groep. Er geldt echter een uitzondering voor kwetsbare mensen die zelfstandig wonen en die een klein sociaal netwerk hebben.

Alleen op bezoek als...

Woont iemand met dementie nog zelfstandig thuis en heeft hij/zij moeite om zichzelf te redden? Dan mogen er 1 of 2 vaste mensen op bezoek komen. Bijvoorbeeld om diegene te helpen of gezelschap te houden. Maak afspraken wie de vaste bezoekers zijn. Probeer tijdens je bezoek zo veel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Was je handen als je binnenkomt en als je weer thuis bent. Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en bel degeen met dementie op. Hopelijk is er iemand zonder klachten die wel langs kan gaan, bijvoorbeeld om boodschappen te brengen of te helpen bij andere noodzakelijke klusjes.