Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Grote kennis en betrokkenheid

Onze trainers Karima en Maria hadden het programma aangepast aan de behoefte van de deelnemers. Zij merkten dat de kennis en betrokkenheid onder de deelnemers groot was. Het was muisstil toen de theorie werd behandeld, want ze wilden niets missen.

Actief zijn en meedoen zijn belangrijke kenmerken waar zowel bewoners als medewerkers van Ludgerus trots op zijn. Honderd bewoners zijn actief als vrijwilliger. De receptie, de tuin en verschillende activiteiten worden uitgevoerd door de bewoners zelf. Nu het steeds meer ‘gewoon’ is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en meedoen in de samenleving, komt het regelmatig voor dat men te maken krijgt met (buurt)bewoners met dementie. In de training werden de deelnemers zich meer bewust hoe zij om kunnen gaan met iemand met dementie. Er werden praktijkvoorbeelden genoemd die erg herkenbaar waren. Contact, rust, begrip en letterlijk helpen of meelopen kan al heel veel betekenen.

Een aantal bewoners liet zich verleiden om op deze hoge leeftijd hun zelf aangedragen problemen uit te spelen. Het besef dat de ziekte ook henzelf ooit zou kunnen treffen deed niets af aan hun enthousiasme!

Ludgerus deventer dementievriendelijk trAINING