Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Manfred Ziere (Operationeel Directeur MVGM Wonen): "Voor ons is het belangrijk dat we weten hoe we moeten handelen als we vermoeden dat er iets mis is met een bewoner van één van onze panden. Daarom hebben wij gekozen voor een uitgebreide training op locatie waarbij zowel theorie als praktijksituaties werden behandeld."

Vermoeden van dementie

Het komt soms voor dat een klant gedurende een lange periode geen brieven of telefoontjes beantwoord. Deze mensen krijgen vervolgens persoonlijk bezoek van een accountmanager van MVGM Wonen. In sommige gevallen treft deze dan situaties aan, waarbij er sprake zou kunnen zijn van dementie. Voor de accountmanagers is het dan belangrijk dat zij dementie kunnen herkennen en weten hoe zij moeten handelen.

Aansluiten bij de klant

In de rollenspelen tijdens de training GOED omgaan met dementie werd aandacht besteed aan het aansluiten bij de bewoner ( geruststellen).  Ook werd de accountmangers op gewezen goed om zich heen te kijken tijdens een bezoek. Wanneer er bijvoorbeeld foto’s van kinderen hangen, kunnen zij daarop doorvragen. Vervolgens kunnen zij dan proberen om een afspraak kunt maken met een zoon of dochter erbij. In andere gevallen werd de tip gegeven om de vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld de huisarts of wijkagent, in te schakelen.

MVGM wonen sticker dementievriendelijk ontvangen