Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Waardering van cliënten en hun naasten

Hayat Thuiszorg uit Breda is in januari 2015 opgericht vanwege het feit dat allochtone hulpbehoevenden moeilijk passende zorg kunnen vinden. De organisatie wil tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar zorg op maat. In haar beleid houdt Hayat rekening met mensen met dementie en hun naasten en probeert zoveel mogelijk eraan bij te dragen dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen. Dit wordt zowel door de cliënten als hun naasten zeer gewaardeerd.

In mei van dit jaar hebben alle medewerkers van Hayat Thuiszorg onze training 'Goed omgaan met dementie' gevolgd. In de training werden onder andere situaties uitgespeeld waarin cliënten de medewerkers niet meer herkennen. Vervolgens ontving de thuiszorgorganisatie in augustus van dit jaar de sticker Samen dementievriendelijk uit handen van Netty van Alphen, voorzitter van de afdeling Alzheimer Nederland regio Breda.

Langer thuis wonen foto

Samenwerking met ziekenhuizen

Hayat heeft ongeveer dertig medewerkers. In hun beleid staat als specialisme omschreven dat ze zich richten op de Turkse oudere met dementie. Zij werken samen met ziekenhuizen en huisartsen. Zo vroeg Lâle (een wooncentrum voor Turkse ouderen - red.) uit Breda eerder dit jaar aan Hayat of zij een cliënt met dementie van hen wilden begeleiden. En onlangs verwees het St. Elisabeth ziekenhuis een cliënt aan hen door i.v.m. dementie. In samenwerking met zorgorganisatie Groenhuijsen gebruikt Hayat een aantal duplexwoningen om oudere Turkse mensen met dementie te plaatsen en zorg te geven. Een prachtig voorbeeld van een dementievriendelijke organisatie!

Wij dragen dementie een warm hart toe