Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Steun voor mensen met dementie én hun mantelzorgers

Vanaf 1970 werkt SWOVE uit Veldhoven aan het welzijn van zelfstandig wonende, kwetsbare burgers in de gemeente. Zij zijn een organisatie waar iedereen terecht kan met vragen over dementie en mantelzorg. Door de ondersteuning van SWOVE kunnen mensen met dementie zolang mogelijk thuis wonen, leven en meedoen in de samenleving. Daarnaast ondersteunt de stichting ook de mantelzorgers, zodat zij hun zware taak kunnen blijven verrichten. 

Dik verdiende sticker en certificaat

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en het zo lang mogelijk uitstellen van formele zorg, daar maakt de stichting zich sterk voor. Het vaste team krijgt de hulp van 200 vrijwilligers die zich jaarlijks ca. 20.000 uur belangeloos inzetten. Daarom reikte Henk van den Heuvel, voorlichter bij Alzheimer Nederland én trainer bij Samen dementievriendelijk, op maandag 16 juli 2018 een dik verdiende sticker en certificaat dementievriendelijk uit aan Carolien van der Heijden van SWOVE.

Swove Dementievriendelijke organisatie alzheimer familie

SWOVE in het kort

De stichting houdt themabijeenkomsten voor alle burgers vanaf 75 jaar en bezoeken de ouderen boven de tachtig jaar thuis. Zij richt zich op preventie, informeren, signaleren, ondersteuning en het versterken van het sociale netwerk. Ook geeft de stichting voorlichtingen bij bedrijven, winkels, scholen en banken over de benadering en hulp van ouderen. En ondersteunt zij het Dementiecafé Veldhoven. Bij initiatieven van inwoners en organisaties die bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen met dementie is SWOVE de verbindende factor. Zo maken zij het mogelijk voor inwoners van Veldhoven om maatschappelijk actief te zijn.
Maar SWOVE doet nog veel meer. Bekijk de folder.

We willen dicht bij staan en benaderbaar zijn voor inwoners en maatschappelijke organisaties