Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Ook mensen met dementie genieten van optredens

Nancy van Heeswijk, een lokale bekendheid als zangeres, is daarnaast initiatiefneemster van de stichting ‘Goud voor Oud’. De Stichting brengt theater naar mensen die langdurige zorg nodig hebben. Zorginstellingen beschikken over steeds minder budget, maar Stichting Goud voor Oud zorgt er voor dat optredens toch door kunnen gaan. "Vaak krijgen ouderen of mensen met een beperking geen kans om te genieten van optredens, omdat er (ten onrechte) vanuit gegaan wordt dat veel activiteiten voor hen niet leuk of niet geschikt meer zouden zijn. Juist in deze mensen schuilen echter de rijkste levens", zegt Nancy. 
Het feit dat Stichting Goud voor Oud zich op deze wijze inzet voor ouderen en mensen met dementie, was aanleiding om het certificaat 'dementievriendelijk' aan de stichting toe te kennen. Naast Nancy waren ook Marinda Witlox en Kitty Polvervaart van Stichting Goud voor Oud aanwezig.

Mensen met dementie moet je gewoon benaderen. Daar zitten de mooiste herinneringen!

Hulp en ondersteuning vanuit de omgeving

oor de overhandiging plaatsvond, gaf Henk van den Heuvel eerst een nadere toelichting over dementie. Henk geeft zelf trainingen om mensen te leren hoe om te gaan met mensen met dementie. Dat is minstens zo belangrijk als uitleg over de ziekte. Zo’n 70% van mensen met dementie woont thuis, veel komt dus neer op de mantelzorgers. Wat opvalt, is dat mantelzorgers niet snel om hulp vragen, waar ze die wel nodig hebben. Hulp of ondersteuning, die bijvoorbeeld Alzheimer Nederland kan bieden. Maar ook hulp en ondersteuning vanuit de omgeving. Als familie, vrienden, buren of kennissen weten hoe ze goed om kunnen gaan met iemand met dementie, kunnen zij de mantelzorger af en toe ontlasten.

Zo lang mogelijk meedoen

Het is belangrijk dat mensen met dementie zo lang en zo veel mogelijk meedoen. Voor henzelf en voor hun mantelzorgers. Diny Nooijen is al jaren belangenbehartiger voor mensen met dementie in Son en Breugel. Ook zij merkt dat mantelzorgers niet altijd gebruik maken van de mogelijkheden tot ondersteuning, zoals dagopvang. Om hier meer bekendheid aan te geven worden bijeenkomsten georganiseerd, ook is er de Dementheek. Iedere dinsdag is er van 14.00 tot 16.00 uur een vrijwilliger aanwezig als aanspreekpunt voor mantelzorgers.

3 dames goud voor oud dementievriendelijk training

Van muziek worden mensen met dementie rustig

"Muziek blijft het langste hangen", zegt Henk. "Bij optredens zingt de hele zaal mee, de mensen worden rustiger. Ze doen weer mee! Daarom is het zo belangrijk wat Stichting Goud voor Oud doet." Met trots reikt Henk dan ook het certificaat uit aan Nancy, die het namens de Stichting in ontvangst neemt. "Het is mooi om te zien hoe goed de mensen van Stichting Goud voor Oud (en die van Alzheimer Nederland) bezig zijn! Het certificaat is dan ook meer dan verdiend!"