Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Minder werkenden en méér mensen met dementie

In Nederland werken 4,2 miljoen mensen in het MKB. Zij hebben dagelijks te maken met circa 200.000 mensen met dementie die nog gewoon thuis wonen en erop uit gaan. De komende 20 jaar verdubbelt het aantal mensen met dementie wegens de vergrijzing, terwijl de beroepsbevolking juist afneemt. Minder werkenden krijgen dus te maken met méér mensen met dementie. 

Minder werkenden krijgen te maken met méér mensen met dementie

“Ik ken die meneer in de spiegel niet”

Hoe reageert de kapper wanneer de klant zijn spiegelbeeld niet herkent? Of de horecamedewerker wiens gast in het restaurant zijn lunch vergeet af te rekenen? Dementie zie je niet altijd aan de buitenkant. Toch zijn er verschillende signalen waaraan de ziekte te herkennen is. Medewerkers met klantcontact kunnen hun kennis over omgaan met klanten met dementie vergroten door het volgen van een gratis online training op samendementievriendelijk.nl/injewerk

Qioz Yvonne training cursus met dementie

Onbegrip voor naaste met dementie

Uit onderzoek onder 351 mantelzorgers van mensen met dementie blijkt dat goede dienstverlening nog veel te wensen overlaat. Als direct naasten weten mantelzorgers als geen ander hoe hun naaste behandeld wordt. Bij bijna 60% van de onderzochte beroepsgroepen ervaren mantelzorgers onbegrip. Met name medewerkers van gemeenten, beveiliging, banken en telefonische klantenservices kunnen hun dienstverlening sterk verbeteren. Kappers, pedicures, tandartsen en thuiszorgmedewerkers reageren goed op klanten met dementie die er nog zelfstandig op uit gaan. Circa 80% van de respondenten geeft aan dat deze beroepsgroepen begrip hebben en weten hoe ze om moeten gaan met dementie.

Tabel Onderzoek samen dementievriendelijk test

Het wringt aan twee kanten

Uit hetzelfde onderzoek blijkt echter ook dat heel veel mensen met dementie al niet meer zelfstandig erop uit gaan. Julie Meerveld van Samen dementievriendelijk legt uit: “Het wringt dus aan twee kanten. Enerzijds weten werkende mensen niet altijd hoe ze kunnen reageren en helpen. Anderzijds voelen mensen met dementie zich niet begrepen, waardoor ze zich terugtrekken uit het maatschappelijk leven. Isolement ligt dan op de loer.”

In de krant

Ook het Algemeen Dagblad besteedde aandacht aan onze nieuwe campagne.