Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Hoe staat jouw provincie ervoor?

In ons provincieoverzicht (klik op 'Bekijk de kaart' op onze homepage!) zie je hoeveel inwoners de steunbetuiging al tekenden. Zij herkennen de signalen van dementie en spannen zich in om mensen met dementie te ondersteunen bij hun ziekte. Een mooi begin, maar een sterk vergrijzend Nederland vraagt om meer. Mantelzorgers ervaren namelijk nog bijzonder weinig steun en begrip vanuit hun omgeving voor hun naaste met dementie. Een verdubbeling van het aantal mensen met dementie in de komende 20 jaar vraagt dan ook om een dementievriendelijker samenleving.

Provinciekaartje Alternatief dementie en alzheimer

Begrip vanuit sociale omgeving laat te wensen over

Een dementievriendelijke samenleving: oog hebben voor de medemens met dementie. Dat klinkt heel vanzelfsprekend en simpel. Maar in werkelijkheid staan mantelzorgers er vaak alleen voor. Provinciecijfers van de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van het Nivel wijzen uit dat slechts een klein deel van de mantelzorgers begrip ervaart voor hun naaste met dementie. Begrip van bijvoorbeeld medewerkers van hun lokale supermarkt. Hebben deze oog voor iemand die telkens dezelfde producten koopt of denken zij aan dementie als iemand zonder betalen de deur uitloopt? Ook bij verenigingen ervaren mensen met dementie weinig begrip voor hun situatie. Terwijl juist díe steun vanuit de sociale omgeving essentieel is om zo lang mogelijk te kunnen blijven meedoen in de maatschappij.

Infographic Provincies training dementie alzheimer

Licht aan de horizon en krachten bundelen

Gelukkig groeit de bewustwording van de impact van dementie in de samenleving. Dat blijkt uit het aantal steunbetuigingen per provincie. Dat is mooi, maar gezien het totaal aantal inwoners per provincie is er nog wel werk aan de winkel! Alle zeilen moeten worden bijgezet om de gemeenten, inwoners en bedrijven te activeren om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen in de maatschappij. Juist in het bundelen van de krachten is veel winst te behalen. Iedereen speelt hierin een rol en kan op zijn manier een steentje bijdragen. Het begint bij het opdoen van kennis! 

Provinciekaartje samen dementievriendelijke provincies

Eerste stap naar een dementievriendelijke provincie

Om dementievriendelijker te worden kunnen de provincies hun inwoners, ondernemers en gemeenten attent maken op de trainingen op onze website!