Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Foto © Jurjen Veerman

Versterking van de leefbaarheid voor mensen met dementie

Deze unieke samenwerking werd op 27 september 2018 vastgelegd in het convenant Dementievriendelijk Drenthe. Met dit convenant, dat werd ondertekend tijdens de werkconferentie Zorglandschap Drenthe, leggen alle partijen gezamenlijk een basis om de leefbaarheid voor mensen met dementie in Drenthe te versterken. Zij willen inwoners, ondernemers en hun eigen medewerkers bewust maken van de impact van dementie voor de mens met dementie zelf, hun directe omgeving en de samenleving. Dit doen zij onder meer door het aanbieden van gratis trainingen, het organiseren van informatiebijeenkomsten en het ondersteunen van publiekscampagnes. Zo wordt Drenthe een provincie waar de signalen van dementie beter worden herkend en er meer adequaat op wordt gereageerd. Alle partijen spannen zich hiervoor vanaf 27 september 2018 gedurende 4 jaar in. De voortgang en inzet wordt zowel gezamenlijk als afzonderlijk jaarlijks afgestemd.

Drenthe dementievriendelijke provincie omgaan dementie

De krachten bundelen

Dementie trekt een zware wissel op het leven van de mensen en hun families. Zorg en aandacht als gemeenschap voor mensen die te maken krijgen met dementie is daarom belangrijk, zo benadrukken de diverse partijen. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): "Een leefbare provincie, waar iedereen er toe doet en mee doet. Krachten bundelen is het recept om ons voor te bereiden op de gevolgen van deze vreselijke ziekte die helaas ook in Drenthe toeneemt. Naast de inzet van de gemeenten, provincie en Zilveren Kruis zijn er gelukkig ook organisaties met veel kennis op het gebied van dementie. Daar kunnen wij samen met inwoners en bedrijven in Drenthe veel van leren. Samen maken we van ons Drenthe een dementievriendelijk Drenthe!"

Echtpaar dementie sociale benadering alzheimer

Joop Brink, namens de Drentse gemeenten: "Ook als gemeenten zijn we erop gericht dat mensen met dementie zo lang mogelijk hun waardigheid en zelfstandigheid behouden en mee blijven doen. Naast brede aandacht voor bewustwording en meer kennis in de samenleving zetten wij ons in voor goede zorg en ondersteuning voor degene met dementie en diens naasten." Olivier Gerrits van Zilveren Kruis vult aan: "Dementie is een enorme opgave voor de samenleving. Juist daarom is het zo belangrijk dat we ons samen inzetten voor deze aanpak om dementie tijdig te herkennen en te onderkennen, zodat ook eerder hulp kan worden aangeboden aan de patiënt en zijn naasten."

Convenant Dementievriendelijk Drenthe :

  • Aandacht voor dementie
  • Noodzaak om tot actie over te gaan (urgentie) voor mensen met dementie
  • Waardig ouder worden óók voor mensen met dementie
  • We gaan het samen doen ieder vanuit zijn eigen rol
  • Laten zien wie wij zijn en wat wij kunnen bieden
  • Een gezicht naar buiten wat betreft dementie

Na het ondertekenen van het convenant zijn er in de maanden oktober, november en december informatiestands over dementie en samendementievriendelijk in de 12 Drentse gemeentehuizen.

Drenthe Museumdorp Orvelte dementie alzheimer
Ook als gemeenten zijn we erop gericht dat mensen met dementie zo lang mogelijk hun waardigheid en zelfstandigheid behouden en mee blijven doen. Naast brede aandacht voor bewustwording en meer kennis in de samenleving zetten wij ons in voor goede zorg en ondersteuning voor degene met dementie en diens naasten.