Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Fotografie: Niek Stam

Meer dan een diagnose

Vaak wordt dementie nog vanuit een medisch perspectief bekeken. Door concepten als positieve gezondheid komt daar steeds meer verandering in. En dat is goed, want de rol die het sociaal domein kan spelen bij dementie is van belang voor het welbevinden van mensen met dementie én hun mantelzorgers. Immers: dementie is een ziekte die impact heeft op alle levensterreinen. Er is veel aandacht voor oplossingen in de zorg, maar dementie is meer dan een diagnose. Het gaat juist ook om het sociale leven van mensen. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? De meeste mensen met dementie willen en kunnen prima langer thuis wonen. De rol die de omgeving en de maatschappij hierbij kunnen spelen is van groot belang voor het welzijn van mensen met dementie én hun mantelzorgers.

 

Foto Niek Stam omgaan met alzheimer

De cijfers liegen er niet om

Zoals wij al eerder meldden, laat de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 zien dat mantelzorgers van iemand met dementie twee keer zo eenzaam zijn als de gemiddelde Nederlander. Sinds zij zorgen voor hun naaste heeft 38% minder contact met familie en vrienden en 51% zegt dat er geen passende activiteiten zijn voor hun naaste. Dit vraagt om aandacht van alle betrokkenen. Vanaf de persoon met dementie zelf, mantelzorgers, vrienden, buurtbewoners, lokale ondernemers, beroepskrachten vanuit zorg en welzijn en beleidsmakers.

Foto Movisie sociale benadering dementie

Ondersteuning vanuit het sociaal domein

Goede ondersteuning vanuit het sociaal domein raakt aan drie aspecten: herkennen, bespreken en passend ondersteunen. In een uitgebreid artikel op hun website gaat Movisie, bijgestaan door ervaringsdeskundigen, in op deze aspecten. Anne-marie Bruijs, Medewerker belangenbehartiging en zorgvernieuwing bij Alzheimer Nederland, is één van deze deskundigen.

Over Movisie

Movisie, het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein, werkt aan een veerkrachtige samenleving, waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Ook mensen met dementie. Als lidorganisatie van het Deltaplan Dementie bood zij onze online trainingen aan binnen het bedrijf en werd een dementievriendelijke organisatie.

Logo Movisie cursus alzheimer herkennen