Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Eenzaamheid

Mantelzorgers van iemand met dementie zijn twee keer zo vaak eenzaam als mensen uit de algemene Nederlandse bevolking. Voor de meeste mantelzorgers neemt het contact met familie en vrienden af vanaf het moment dat bij hun naaste dementie wordt vastgesteld en zij de zorg krijgen voor hun naaste. 1 op de 5 mantelzorgers zegt zelfs geen ondersteuning te ontvangen van familie, vrienden, buren of kennissen bij de zorg voor hun naaste wanneer ze dat nodig hebben. Meer dan de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie ervaart problemen met hun lichamelijke of geestelijke gezondheid.

De volledige infographic en uitgebreide informatie over de Dementiemonitor vind je op de website van Alzheimer Nederland.

Infographic samen dementievriendelijk training
Om hulp van vrienden, buren en andere mensen vanuit het bredere sociale netwerk te krijgen, is het belangrijk dat de bewustwording in de Nederlandse samenleving rondom dementie verder wordt vergroot.

Werk aan de winkel voor Samen dementievriendelijk

Vanuit hun directe omgeving kunnen mensen met dementie wel rekenen op begrip voor hun situatie. Maar bij mensen die wat verder van de mantelzorger en diens naaste met dementie af staan is er echter veel minder vaak begrip. Denk daarbij aan leden van de (sport)vereniging waarvan iemand met dementie lid is. Of medewerkers van winkels en overheidsinstanties. Werk aan de winkel voor Samen dementievriendelijk! Met onze campagnes hopen we in Nederland de aandacht voor mensen met dementie te vergroten. In onze trainingen leren mensen goed omgaan met mensen met dementie. Zo dragen we samen bij aan een ‘dementievriendelijke’ samenleving.

Mantelzorgers vragen nog weinig hulp van buren of vrienden

Hoewel mantelzorgers wel vaak hulp vragen aan familie, zijn zij veel minder bereid om hulp te vragen aan vrienden en buren. Daarnaast komt het weinig voor dat mantelzorgers spontaan (ongevraagd) hulp ontvangen van vrienden, buren of andere mensen uit de omgeving. Een stukje wandelen met de persoon met dementie of een keer koken zou mantelzorgers kunnen helpen bij het langer volhouden van de mantelzorg. Sociale contacten zijn daarbij erg belangrijk. Om hulp van vrienden, buren en andere mensen vanuit het bredere sociale netwerk te krijgen, is het belangrijk dat de bewustwording in de Nederlandse samenleving rondom dementie verder wordt vergroot!

Help jij mee?
Kijk wat jij kunt doen voor een mantelzorger van iemand met dementie of deel dit bericht in jouw netwerk.

Mantelzorger boodschappen dementie training gratis