Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Iedereen kan helpen

Steeds meer mensen (1 op de 5) krijgen dementie. Dat geldt ook voor inwoners van Oirschot en Best. Dementie kent verschillende fasen en duurt gemiddeld 7 jaar. Meer dan 70% van de mensen met dementie woont nog gewoon thuis, dankzij de hulp van veel mantelzorgers, familie en de thuiszorg. Maar niet alleen hulp uit de directe omgeving is belangrijk. Lionsclub Best Oirschot is ervan overtuigd dat iedereen uit de gemeenschap kan helpen om mensen met dementie zo gelukkig, gezond en veilig mogelijk thuis te laten wonen. Ook vinden zij het heel belangrijk dat mantelzorgers op een goede manier ondersteund worden.

Lions Oirschot omgaan met dementie

Simulatiecabine Into D'mentia

Op initiatief van Lions Best Oirschot hebben daarom verschillende maatschappelijke organisaties die verenigd zijn in het platform ‘Oirschot Zorgt’ en platform Dementie zich ten doel gesteld om van Oirschot en Best een dementievriendelijke gemeenschap te maken. Onderdeel hiervan is de simulatiecabine Into D’mentia. Hierin ervaar je wat iemand met dementie ondergaat. Ook leer je mantelzorgers en en mensen met dementie ondersteunen. Ook in 2019 zal de cabine naar Oirschot en Best komen. In de loop van 2018 volgen nog meer activiteiten, zoals een theatervoorstelling en een sessie met een simulatiebril.

Meer informatie over dit project kunt u opvragen bij Harry Jannink van Lions Best Oirschot.

Lions Oirschot sociale benadering dementie

Jouw gemeente ook dementievriendelijk!

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe, ook in jouw gemeente. Wil je net als de Lions ervoor zorgen dat jouw gemeente dementievriendelij wordt? Lees hoe Samen dementievriendelijk daarbij kan ondersteunen.

burgerzaken zienis1 alzheimer training online