Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Training GOED omgaan met dementie voor alle medewerkers

De gemeente Molenlanden (ca. 45.000 inwoners) is een gemeente met 19 dorpen en 1 stad gelegen tussen Dordrecht en Gorinchem. Ruim 60 medewerkers, raadsleden en collegeleden volgden al de training GOED omgaan met dementie op locatie. De rest van de medewerkers volgt wanneer zij weer in groepsverband bij elkaar mogen komen. Eerder volgden álle medewerkers de online training. De gemeente vindt aandacht voor dementie erg belangrijk en wil het taboe rond de ziekte doorbreken. Zij zetten zich samen met hun samenwerkingspartners in om het leven van mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk te laten verlopen. In het beleidsplan 'Dementievriendelijk Molenlanden' staan speerpunten als verbeteren van informatievoorziening, het ondersteunen van mantelzorgers en het herkennen van dementie in een vroeg stadium.

Molenlanden dementievriendelijk dementie alzheimer

Het convenant werd ondertekend door wethouder Lizanne Lanser en de voorzitter van de regionale afdeling Alzheimer Nederland, Mr. Arie Slob (ook trainer bij Samen dementievriendelijk).

Plan van aanpak dementievriendelijke gemeente

De gemeente heeft een heel plan van aanpak om naast de gemeentelijke ambtenaren andere doelgroepen te bereiken. Zo activeren zij de kerken, welzijnsstichtingen, seniorenclubs, sportverenigingen, middenstand zoals supermarkten etc. om ook de training te volgen. Daarnaast zetten zij zich in voor mensen met dementie en hun mantelzorgers door:

  • Het organiseren van een Alzheimer trefpunt
  • Het huis aan huis bezorgen van een flyer 'Omgaan en herkennen dementie'
  • Het aanbieden van trainingen omgaan en herkennen dementie
  • Het organiseren van beweegactiviteiten voor mensen met dementie
  • Een gevarieerd aanbod aan dagbesteding
  • De voorstelling 'Dag Mama'
  • Het aanbieden van cursussen 'Zorg de Baas' (voor mantelzorgers)
  • Het aanbieden van respijtvoorzieningen (zoals Respijthuis Maison Patrick)
  • En last but not least: het aanleggen van een Vergeet mij niet pad!
Molenlanden dementievriendelijk omgaan dementie

Vergeet mij niet pad in Groot Ammers

Eerder op de middag werd het Vergeet mij niet pad geopend. Dit pad bestaat uit een aantal tegels met daarop een blauw vergeet-me-nietje en is geïnspireerd op het Vergeet-mij-niet-pad© van Sanne Janssen en Studio Gerjanne van Gink. De tegels vormen een pad van zorglocatie De Hof van Ammers naar het winkelcentrum. Zo kunnen kwetsbare ouderen en mensen met dementie hun weg naar het winkelcentrum vinden en weer terug. 

De officiële opening van het Vergeet mij niet pad werd donderdag verricht door echtpaar Kwakernaak, bewoners van De Hof van Ammers. Na dat moment liepen enkele bewoners en de betrokkenen bij het pad de route naar het winkelcentrum en weer terug.

Molenlanden dementievriendelijk zienis1 zieniseen dementie
Onze tip? Sluit aan bij de vraag en behoefte van je medewerkers. Onze organisatie ziet het belang van de trainingen in, alle medewerkers volgen de training in de tijd van de baas! De medewerkers kunnen het geleerde zowel in de thuissituatie als tijdens het werk toepassen.