Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Zo lang mogelijk meedoen

Maassluis vindt het belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk blijven meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld door het vergroten van kennis en het mogelijk maken van begeleiding op maat voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De gemeente werkt daarin samen met inwoners, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en ondernemers. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn trainingen Goed omgaan met dementie gegeven aan wijkteammedewerkers, medewerkers van de publieksbalie van het stadhuis en medewerkers handhaving. Daarnaast hebben meerdere Maassluise vrijwilligers de trainingen bezocht en zijn onze gratis online trainingen onder de aandacht gebracht. In de toekomst worden nog meer trainingen georganiseerd.

Maassluis Logo goed omgaan met dementie

Gespreksgroep voor partners van mensen met dementie

Het dagelijks omgaan met dementie vraagt veel van familie, partners en mantelzorgers. In Maassluis worden in DrieMaasHave (onderdeel van de Argosgroep) mogelijkheden geboden voor dagbesteding of kleinschalig wonen. Het huis is onder andere gespecialiseerd in de zorg voor jonge mensen met dementie. Want dementie komt niet alleen bij ouderen voor. Partners van mensen met dementie kunnen in DrieMaasHave terecht om in een maandelijkse gespreksgroep dagelijkse problemen en zaken die hen bezighouden te bespreken. Ter gelegenheid van de uitreiking van het certificaat Samen dementievriendelijk spraken een aantal partners met de wethouder. "Het is heel fijn om van mensen zelf te horen hoe het is", aldus wethouder Bronsveld. De partners zijn blij met de interesse van de gemeente voor hun situatie en de aandacht voor dementie in het algemeen.

Maassluis gemeente dementievriendelijk dementie

Jouw gemeente ook dementievriendelijk?

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe, ook in jouw gemeente. Lees hoe jouw gemeente dementievriendelijk wordt.

Het is belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk blijven meedoen in de samenleving