Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

De eerste dementievriendelijke gemeente in de Kop van Noord Holland

De gemeente Den Helder heeft het certificaat dementievriendelijk gekregen omdat:

  • zij mensen met dementie en hun naasten ondersteunt (via Mantelzorgcentrum en Alzheimer café)
  • zij mogelijkheden biedt voor mensen met dementie om langer thuis te kunnen blijven wonen (door dagopvang en respijtzorg). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Geriant.
  • zij in 2016 een conferentie over dementie heeft georganiseerd, in nauwe samenwerking met de belangrijkste ketenpartners.

Den Helder is de eerste van de gemeenten in de Kop van Noord-Holland met dit certificaat.

Den Helder dementievriendelijk omgaan dementie
Nederland wordt een dementievriendelijke samenleving en daar werken we in Noord-Holland Noord graag aan mee!

Doorbreken van taboes

Bovendien stelt de gemeente budget beschikbaar voor trainingen en scholing om de kennis over dementie te vergroten en taboes te doorbreken. Inmiddels zijn Wmo-medewerkers van de gemeente, vrijwilligers van buurthuizen, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties geschoold en is lesmateriaal voor het onderwijs ontwikkeld. Scholing van politie en brandweer is gepland.

Bestuurders en leden van verenigingen krijgen trainingen Omgaan met dementie aangeboden. Zo kunnen mensen met dementie langer meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld in hun buurthuis, bij de sportvereniging of het zangkoor.

Wanneer is een gemeente dementievriendelijk?

Een dementievriendelijke gemeente voldoet in ieder geval aan de volgende drie criteria: participeren in het dementienetwerk, zorgen voor goede publieksinformatie (bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen Omgaan met dementie), en begeleiding op maat mogelijk maken. Kijk voor meer informatie op onze pagina 'Voor gemeenten'.