Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Netwerk Dementie Oost-Achterhoek, Alzheimer Nederland (afdeling Oost-Gelderland, voorheen afdeling Achterhoek), VIT-hulp bij mantelzorg, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, Careaz, Sensire, Figulus Welzijn en de gemeente Aalten.

Focus op mensen met dementie

De werkgroep benadrukt dat binnen de gemeente plaats is voor iedereen  en heeft haar focus op mensen met dementie en hun naasten gelegd. Dit betreft een grote groep mensen, die in de toekomst alleen maar zal groeien. Helaas heerst er rondom dementie nog steeds veel taboe, waardoor deze mensen en hun naasten vaak in een isolement terecht komen. Een dementievriendelijke gemeente kan mensen met (een vermoeden van) dementie ondersteunen door voorlichting te geven aan inwoners en maatschappelijke organisaties over hoe je kunt helpen wanneer je te maken krijgt met (iemand met) dementie. Zo kunnen mensen met dementie langer en vanzelfsprekender deel uitmaken van de maatschappij. Buren kunnen een oogje in het zeil houden om de mantelzorgers te ontlasten.  Men staat er niet alleen voor.

Aalten dementievriendelijke gemeente alzheimer zieniseen

Bewustwording door trainingen ‘Omgaan met dementie’

Bewustwording is de eerste stap en dat gebeurt door laagdrempelige informatie aan te bieden. Ondernemers en medewerkers van de gemeente zullen worden getraind, zodat zij kunnen herkennen wanneer een klant met dementie hulp nodig heeft en hoe zij die kunnen bieden. Op 6 april 2017 worden de eerste trainingen gegeven aan het publiekspersoneel van de gemeente Aalten. Ook schuiven de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk aan.

Uitreiking sticker Samen dementievriendelijk

De inspanningen van de werkgroep hebben geleid tot de uitreiking van de sticker Samen dementievriendelijk. Een mooie waardering voor de inzet van de werkgroep in de afgelopen twee jaar. En zij gaan met frisse zin verder met de uitvoering van de planning voor de komende twee jaar!

Op de foto regiocoördinator Josephine Lambregts (links) en wethouder Henk Rijks (rechts) met de sticker. Foto door Jan Oberink.

Aalten uitreiking sticker dementievriendelijke gemeente

Op woensdag 8 maart jl. reikte Josephine  Lambregts, regiocoördinator voor de afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland, de sticker Samen dementievriendelijkuit aan wethouder Henk Rijks van de gemeente Aalten. Met de sticker laat Aalten zien dat zij een dementievriendelijke gemeente is.