Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Wat is dementie?

 • Dementie is een ziektebeeld waarbij de geestelijke vermogens ernstig zijn afgenomen. Daardoor kan iemand dagelijkse handelingen, die voorheen moeiteloos werden gedaan, minder goed of niet meer uitvoeren. Het gaat om handelingen als zich aankleden, bereiden van voedsel, correcte inname van medicatie, of het betalen van rekeningen.

 • De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%), gevolgd door vasculaire dementie (16%).
 • Mensen met dementie leven gemiddeld 6,5 jaar met de ziekte. Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal als de ernst van de klachten toe. Er is geen genezing mogelijk voor dementie. Uiteindelijk overlijdt een patiënt aan de gevolgen van dementie. Dementie is na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland.

Hoeveel mensen lijden aan dementie?

 • In Nederland hebben 290.000 mensen dementie. Hiervan zijn er naar schatting 15.000 jonger dan 65 jaar. Hiervan wonen er ruim 80.000 in verpleeg- of verzorgingshuizen. Hiervan hebben er ruim 100.000 nog geen diagnose.

 • Ieder uur krijgen vijf mensen in Nederland dementie. Erkenning duurt echter lang. 66% van de mantelzorgers geeft aan dat het langer dan 1 jaar duurde voordat de diagnose werd gesteld. 
   
 • Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. Tot 2050 zal het aantal mensen met dementie verder oplopen naar ruim 620.000.

Wat is de impact van dementie op de samenleving?

 • Dementie is volgens artsen en onderzoekers de volksziekte met de hoogste ziektelast voor de patiënt.
   
 • Dementie is de volksziekte met de hoogste zorgkosten. In 2017 zijn de kosten voor dementiezorg 9,3 miljard. Dit komt overeen met 10,5% van de totale kosten in de Nederlandse gezondheidszorg. Zo’n 60% van de zorgkosten voor mensen met dementie, ging in 2017 naar intramurale zorg (voornamelijk verpleeghuizen).
   
 • Mensen met dementie maakten in 2017 gemiddeld 3x zoveel gebruik van zorg, dan een vergelijkbare groep mensen zonder dementie. Bron: Vektis