Hugo de Jonge
Straatonderzoek: 1200 mensen getest op kennis over dementie

Een derde van Nederlanders denkt dat dementie hetzelfde is als geheugenverlies.

Een derde van de Nederlanders denkt dat dementie hetzelfde is als geheugenverlies. Dit blijkt uit ons straatonderzoek in Almere, Rotterdam en Den Haag tijdens de actiedag ‘Zien is 1…Doen is 2’. 50 vrijwilligers legden aan 1200 voorbijgangers zes stellingen voor over kennis van dementie en hoe om te gaan met mensen met dementie. Ook minister Hugo de Jonge en wethouder Kavita Parbhudayal van Den Haag deden de kennischeck bij mensen op straat.

Dementie versus geheugenverlies

Een derde van de Nederlanders denkt dat dementie een ander woord voor geheugenverlies is. Dementie is meer. Andere signalen van dementie zijn bijvoorbeeld moeite met dagelijkse handelingen, onrust en veranderingen in gedrag. Minister Hugo de Jonge: “Momenteel zijn er in Nederland 270.000 mensen met dementie en in de komende twintig jaar verdubbelt dat aantal. Toch weten we met elkaar nog maar weinig over dementie.”
 

Hugo de Jonge en dementie

Opvallend is dat Nederlanders wel weten dat dementie vaak voorkomt. 85% heeft de stelling dat ieder uur 5 mensen in Nederland dementie krijgen met “waar” beantwoord. Tegelijkertijd vinden Nederlanders het lastig hoe ze om moeten gaan met iemand met dementie. Dit blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction. 42% vindt het namelijk lastig om iemand met dementie op straat die mogelijk hulp nodig heeft te benaderen. 

Team dementievriendelijk in Den Haag

Almere, Rotterdam en Den Haag

Dat de vrijwilligers van Samen dementievriendelijk juist in Almere, Rotterdam en Den Haag het onderzoek uitvoerden, is geen toeval. In deze steden is het extra relevant om aandacht te vragen voor dementie. Almere is de stad waar het percentage mensen met dementie tussen nu en 2040 het sterkst zal stijgen. De gemeente waar momenteel de meeste mensen met dementie wonen is Rotterdam en Den Haag is de hoofdstad van de provincie met de meeste mensen met dementie. In Almere werden 371 voorbijgangers getest. In Rotterdam en Den Haag waren dat er 389 en 408.
 

Eigen kennis vergroten

De actiedag maakt deel uit van een bewustwordingscampagne die afgelopen maand is gestart. Julie Meerveld van Samen dementievriendelijk: “We houden deze actie om onze samenleving dementievriendelijker te maken, maar ook om mensen toe te rusten met kennis over dementie. Bijvoorbeeld als je op straat loopt, maar ook tijdens je werk in de winkel, bij de bank of in de horeca. Voor meer kennis over het omgaan met mensen met dementie kunnen mensen een gratis online training doen op www.samendementievriendelijk.nl.”

Julie meerveld in gesprek met Kavita Parbhudayal