Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Wat of wie zorgde ervoor dat dementie op de kaart kwam?

Marcel Sanders: "Eigenlijk begon het met de verhalen; de zaken waar mensen met dementie tegenaan lopen, de overbelasting van mantelzorgers, de verhalen die je raken. En die verhalen riepen natuurlijk weer nieuwe verhalen op… Een ambtenaar uit onze gemeente meende dat de verhalen achter de voordeur vandaan moesten komen en riep raadsleden op om zich aan te melden als ‘dementieambassadeur’. Uiteindelijk werden vier raadsleden aangesteld. Samen met de al aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties en enkele ondernemers gingen we aan de slag voor een dementievriendelijk Schagen. Toen bleek dat andere gemeenten ook al actief waren. De sneeuwbal werd via het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord groter en zo ontstond de ambitie om heel Noord-Holland Noord dementievriendelijk te maken."

Uitreiking Sticker dementievriendelijk omgaan alzheimer

Anneke Wienema: "De 4 raadsambassadeurs in Schagen was echt een topidee want het leverde zichtbaarheid op brede schaal op. De ambassadeurs gingen de boer op bij winkels, verenigingen, welzijn- en zorgorganisaties. Zo ontstond écht de beweging die we voor ogen hadden."

Welke campagne-activiteiten en materialen zijn zoal ontwikkeld?

Anneke: "Er zijn veel mensen getraind, zowel binnen organisaties als op individueel niveau. Voor het volgen van de training ‘GOED omgaan met dementie’ van Samen dementievriendelijk verwezen we altijd naar onze pagina www.samendementievriendelijk.nl/noordhollandnoord Verder zijn tal van informatiebijeenkomsten en activiteiten georganiseerd door gemeenten, bedrijven en zorginstellingen. Daarnaast hebben we -met de hulp van Samen dementievriendelijk-  veel informateriaal ontwikkeld en verspreid; van de ‘herken de signalen kaart’ tot ‘wist je dat postertjes’, van raamvlaggen tot uitdeelkaarten, van een radio commercial tot een stopperadvertentie. Eigenlijk kon je er in Noord-Holland Noord niet omheen; dementie stond op de kaart!"

VR Bril zieniseen zienis1 dementie herkennen

Zijn jullie tevreden met het resultaat van de campagne?

Anneke: "Het kan natuurlijk beter want op dit moment zijn 3000 inwoners van NHN geregistreerd als dementievriendelijk. We zijn er dus nog niet. Tegelijkertijd sloten 12 grote en kleine gemeenten zich aan en natuurlijk alle 19 organisaties uit het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord. Maar ook 23 bedrijven waaronder de GGD Hollands Noorden en zelfs een één-pitter. Op al die organisaties ben ik echt trots, zeker omdat de olievlek nog altijd groter wordt. Belangrijk vind ik dat heel veel mensen in Noord-Holland Noord over het onderwerp nadenken. Er zijn ontzettend veel zaadjes geplant en inwoners zijn op de een of andere manier geraakt…"

Ik vond het bijzonder dat als je een persoon of organisatie om medewerking vroeg, je dan eigenlijk altijd een postitief antwoord kreeg. Een persoonlijke benadering leverde dus veel op!

Enkele pareltjes?

Anneke: "De mooiste opmerking die ik tegen het eind van de campagne van iemand hoorde was:  ‘Als ik dit geweten had toen mijn opa nog dementie had……’. Zo’n opmerking kan me echt blij maken."
Marcel: "Bijzonder vond ik het dat als je een persoon of organisatie om medewerking vroeg, je dan eigenlijk altijd een postitief antwoord kreeg. Een persoonlijke benadering leverde dus veel op. Verder vond ik het optreden van het geheugenkoor tijdens de kick-off heel bijzonder. Dat mensen met dementie die in het koor zingen niet bijzonder zijn om hun dementíe maar bijzonder zijn omdat ze iets moois laten horen."

Waar zit de grootste uitdaging in een dergelijke campagne? Wat zijn de valkuilen?

Anneke: "Als je alleen het aantal inwoners telt dat zich daadwerkelijk registreert, doe je jezelf als campagneteam te kort. Zoveel inwoners zijn betrokken, het onderwerp leeft volop ook door aandacht in de lokale Noordhollandse media. Jullie campagne slogan ‘Zien is 1, doen is 2’ is dan ook herkenbaar; van bewustwording naar registratie en het volgen van een training is nog wel een stap."

Welk advies heb je voor een gemeente of provincie die dementievriendelijk wil worden?

Marcel: Inventariseer eerst wat je al doet. Vaak ís er al veel kennis en uitwisseling tijdens bijvoorbeeld Alzheimer café’s, zijn werknemers van organisaties getraind, worden themabijeenkomsten georganiseerd.  En vooral.. doe het niet alleen. Bundel krachten, richt een werkgroep van lokale betrokken organisaties op en ga aan de slag met de inzet van ieders talenten. Dat is niet altijd makkelijk maar dan bereik je veel!" 
"Ja, en maak gebruik van een bestaand regionaal netwerk dementie dat een voortrekkersrol kan vervullen", vult Anneke aan. "En maak natuurlijk gebruik van  de inzet en materialen van de landelijke organisatie Samen dementievriendelijk. Verder is belangrijk; begin op tijd. Er is veel zaaiwerk nodig opdat je kan oogsten en het allermeeste bereik je door organisaties persoonlijk te benaderen. Dat kost tijd…"

Noord Holland dementievriendelijk dementie alzheimer

Blijft het bij deze campagne…?

Marcel: "Zeker niet, eigenlijk zijn we nu pas begonnen. Nu de bewustwording goed op gang is gekomen kunnen we doorpakken. Dat moeten organisaties veelal wel zelf doen. We merken gelukkig dat dat ook gebeurt. Zelf pakken we spraakmakende momenten als Wereld Alzheimer Dag natuurlijk aan om weer van ons te laten horen." 
Anneke: "Ik ben het helemaal eens met Marcel. We beginnen nu pas goed. Dat moet ook want het kost tijd om de impact van een ziekte met een lastig imago goed op de kaart zetten. Daar blijven we hard aan werken in Noord-Holland Noord. Bijvoorbeeld door dit najaar een inspiratiebijeenkomst voor alle dementievriendelijke organisaties te organiseren."

Wie volgt?

Een campagne dementievriendelijk in jouw provincie? Samen dementievriendelijk en Anneke Wienema geven je graag informatie en tips bij de opzet ervan. Neem hiervoor contact op via [email protected]

Noord Holland Taart samen dementievriendelijk