kan ik voor jou kaart in de brievenbus
Drie Bossche wijken geselecteerd voor project dementievriendelijke wijken.

Dementievriendelijk Den Bosch

In Den Bosch wordt hard gewerkt aan een dementievriendelijke samenleving. Welzijnsorganisatie Farent gaat daarom de komende 3 jaren in de wijken Zuid, Binnenstad en Schutskamp, waar veel senioren wonen, aan de slag gaat om er dementievriendelijke wijken van te maken.

Samen maken we de wijk dementievriendelijk

Het streven in een dementievriendelijke gemeente is dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. Een dementievriendelijke wijk komt alleen tot stand wanneer betrokken partijen, organisaties en buurtbewoners elkaar weten te vinden, elkaars taal leren spreken en weten samen te werken. Belangrijk hierbij is het vergroten van kennis én vaardigheden in de samenleving op het gebied van het herkennen van en omgaan met dementie.
In de Binnenstad en in de Schutskamp is Farent nu gestart om verenigingen, winkeliers en maatschappelijke organisaties te benaderen die van betekenis kunnen zijn bij de aanpak van een dementievriendelijke gemeenschap. De medewerkers van de Jumbo in Zuid hebben bijvoorbeeld de training ‘GOED omgaan met dementie’ gevolgd, zodat ze weten wat ze kunnen doen als een klant in de winkel verward gedrag vertoont. Hierna gaat Farent ook met de bewoners uit de wijken de netwerken versterken en meer kennis delen over dementie.

 

 

den bosch dementievriendelijk

 

logo dementievriendelijk den bosch

Facebookpagina Dementievriendelijk Den Bosch

Op Wereld Alzheimer Dag werd de facebookpagina Dementievriendelijk Den Bosch gelanceerd. Op dit digitale platform staat lokaal nieuws over ontwikkelingen rondom de dementievriendelijke wijken maar ook landelijk informatie over dementie. Ouderen, mantelzorgers en netwerkpartners blijven zo op de hoogte van de dementievriendelijke gemeenschap in Den Bosch. De lancering van de facebookpagina wordt onder de aandacht gebracht door in een aantal wijken en openbare ruimten de ‘Kan ik voor jou kaart’ neer te leggen. Met deze kaart kunnen bewoners onderling uitwisselen wat ze voor elkaar willen doen.