Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Veelbelovende resultaten

Het Deltaplan Dementie, waarvan Samen dementievriendelijk een pijler is, eindigt in december 2020. In vervolg hierop komt er vanaf 2021 een nationale dementiestrategie. Onderdeel van de strategie is een verdubbeling van het onderzoeksbudget. Dat schrijft minister de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

HugoDeJonge samen dementievriendelijk dementie
In samenhang met het succesvolle programma ‘Samen Dementievriendelijk’, zet ik in op Dementievriendelijk 2.0: het benutten van mogelijkheden van mensen met dementie, zodat zij op een waardige manier kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

Nog veel te doen

Het aantal mensen met dementie stijgt en de impact van de ziekte is groot. Er is dus nog veel te doen. De minister kondigde daarom een nationale dementiestrategie aan voor de periode 2021 – 2030. Deze moet aansluiten bij lopende programma’s op het gebied van ouderenzorg. De strategie richt zich op: 

  1. Meer onderzoek naar mogelijkheden voor preventie, behandeling en genezing van dementie. Het onderzoeksbudget wordt verdubbeld van 8 mln. naar 16 mln. euro per jaar.
  2. Meer verbinding in de samenleving, zodat mensen met dementie en hun naasten kunnen blijven meedoen. 
  3. Verbeteren van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten. 
  4. Een sterke rol van Nederland als gidsland in de wereldwijde aanpak van dementie.

Meedoen in de samenleving

Door meer verbinding in de samenleving wil De Jonge dat mensen met dementie en hun naasten mee kunnen blijven doen: “In samenhang met het succesvolle programma ‘Samen Dementievriendelijk’, zet ik in op Dementievriendelijk 2.0: het benutten van mogelijkheden van mensen met dementie, zodat zij op een waardige manier kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.” Hij ziet mogelijkheden als het gaat om het bieden van (vrijwilligers)werk, de inrichting van de openbare ruimte en een focus op structurele gedragsverandering in de samenleving. De Jonge wil daarbij vooral de buurt en jongeren betrekken.

Aanpak dementie omgaan familie alzheimer