mensen met migratie achtergrond
Lessen en inspiratie uit de Brabantse praktijk van Wijzijnzet

Dementie bij mensen met een migratieachtergrond

Dementie bij ouderen met een migratieachtergrond wordt nog lang niet altijd herkend, erkend en besproken. Wat is er nodig om hen en hun familie te bereiken? Decy Eysma is sociaal gerontoloog, bestuurslid van Alzheimer Nederland afdeling regio ’s-Hertogenbosch en lid van het Indisch Netwerk Eindhoven. Zij blikt vooruit in Trendboek 2019 van Wijzijnzet.

Ervaringen uit het verleden

Als directeur met 36 jaar ervaring in de ouderenzorg kent Decy de praktijk van de dementieproblematiek. "Maar net zo belangrijk: ik heb een Indische achtergrond. Er zou meer aandacht moeten zijn voor wat ouder worden betekent voor mensen met een migratieachtergrond. Deze mensen zijn vaak een vergeten, of zelfs onzichtbare groep. Ik wil bij de lokale dementievriendelijke gemeenschappen meer aandacht voor hen vragen", benadrukt Decy. "Bij dementie komen ervaringen uit het verleden terug op de voorgrond. Bij deze mensen gaat het vaak om ervaringen en herinneringen uit het land van herkomst."

Decy Eisma over dementie bij migranten

Foto: Tessa Spaaij

Ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn vaak een vergeten, zelfs onzichtbare groep. Ik wil bij de lokale dementievriendelijke gemeenschappen meer aandacht voor hen vragen.

Onderlinge verschillen zijn belangrijk

"De prognose is dat in 2030 het aantal mensen met dementie met 61% zal zijn gestegen ten opzichte van 2015. Onder ouderen met een migratieachtergrond is die stijging 109%! In 2030 telt ons land dus 60.000 mensen met een migratieachtergrond die dementie hebben. Maar deze cijfers zeggen niets over de onderlinge verschillen tussen de migrantengroepen. En dat is wel belangrijk", aldus Decy.

Lees het volledige interview zoals dat verscheen in het Trendboek 2019 van Wijzijnzet