Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Bewustwording en kennis

In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Zo’n stijging is ook te verwachten in Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland. In 2017 spraken de H4 bestuurders de ambitie uit om als regio dementievriendelijk te worden. Dat betekent dat ze bij het maken van beleid en in de uitvoering daarvan rekening houden met inwoners met dementie. Daarnaast willen ze de bewustwording en de kennis over dementie onder inwoners vergroten.

In 2018 willen de gemeenten de voorzieningen verder verbeteren. Zo opent Rijswijk ontmoetingscentra, krijgt Westland een inlooppunt voor mantelzorgers en start Delft de proef ‘Je passie vergeet je niet’.

Voorzieningen en activiteiten

De zorgpartners in de gemeenten bieden mensen met dementie en hun mantelzorgers veel ondersteunende voorzieningen en activiteiten. Denk aan Alzheimercafés, ontmoetingscentra, maar ook individuele begeleiding en dagbesteding vanuit de zorginstellingen, mantelzorgondersteuning vanuit de welzijnsorganisaties en respijtzorg bij Strandgoed Ter Heijde, waar inwoners met dementie met of zonder hun mantelzorger tijdelijk een paar dagen kunnen verblijven. Drijvende kracht is daarbij de afdeling Delft-Westland-Oostland van Alzheimer-Nederland en haar voorzitter Arthur de Groot. De zorgorganisaties, GGZ, welzijnsorganisaties, ZEL (Zorgorganisatie Eerste Lijn) en de gemeenten werken samen in het geriatrienetwerk. Met elkaar ontwikkelen zij het woon-, welzijn-, zorg- en behandelaanbod, dat is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen in een kwetsbare positie.

Goed bezig

Met het vignet laten de H4-gemeenten, DSW en alle andere betrokkenen in de regio zien hoe goed zij bezig zijn op het gebied van dementievriendelijkheid. Maar het is geen eindpunt. In 2018 staan allerlei activiteiten op stapel.  De H4-partners werken samen aan een plan voor groepswoningen voor mensen met dementie en DSW wordt betrokken bij het informeren van inwoners en de toeleiding naar zorg.

Regio Dementievriendelijk samen omgaan dementie

Trainingen 'Goed omgaan met dementie'

Medewerkers van de gemeenten en DSW hebben er al een eerste training op het gebied van dementie opzitten. Later dit jaar een vervolgtraining ‘Goed omgaan met dementie’. Het uiteindelijk doel is om het taboe op dementie in deze regio helemaal te laten verdwijnen, zodat er een gemeenschap ontstaan waarin iedereen dementie accepteert.