Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Helpen

 • Neem de tijd voor iemand met dementie en blijf rustig.
  Mensen met dementie kunnen door hun ziekte dingen niet meer zo snel verwerken als vroeger. Pas je tempo aan, aan dat van iemand met dementie.
   
 • "Stem de zorg met mij af."
  Overleg altijd met de mantelzorger. Anders gaat degene met dementie bijvoorbeeld op één dag drie maal wandelen en daarna twee weken niet.
   
 • "Pas een paar uurtjes op."
  Oppassen geeft de mantelzorger even ademruimte om iets voor zichzelf te doen. Stilzitten hoeft niet. Vraag aan de mantelzorger wat degene met dementie fijn vindt om te doen en ga samen iets doen.
   
 • "Help me met praktische zorg."
  Sommige mantelzorgers vinden het prettig om hulp te krijgen bij de zware taken die normaal altijd op hun schouders rusten, zoals het wassen, aankleden of eten geven. Dit is alleen niet altijd mogelijk. Sommige mensen met dementie accepteren geen hulp van 'vreemden'.
   
 • "Zorgen kost niet alleen tijd, maar ook geld."
  De mantelzorger kan het financieel moeilijk krijgen. Reiskosten, minder of niet meer kunnen werken, enz. Misschien zijn er oplossingen te bedenken om de financiële kosten (binnen de familie) te delen?
Help mantelzorgers bij andere zaken dan zorg. Doe de boodschappen, haal de kinderen van school of laat de hond uit

Begrip

 • "Toon begrip en oordeel niet te hard."
  De situatie van de mantelzorger en degene met dementie is vaak ingewikkelder dan je denkt. Wees zuinig met kritiek of goedbedoelde tips en adviezen. Dementie is een lastige ziekte. Bij iedereen verloopt de ziekte anders en daarbij verandert de ziekte met de tijd waardoor ook de zorg veranderd. Vaak zien alleen degenen die veel tijd met iemand met dementie doorbrengen wat deze nodig heeft.
   
 • "Neem me serieus."
  Dementie is een ernstige ziekte, maar voor de buitenwereld is dat niet altijd duidelijk. Mensen met dementie kunnen hun ziekte vaak goed verbloemen. Dit heet 'façade gedrag' en dit is één van de kenmerkende symptomen van dementie.
   
 • "Vraag mij om advies."
  Vaak zijn er handigheidjes die ervoor zorgen dat u makkelijker met iemand met dementie kunt omgaan. De naaste mantelzorger kent deze als geen ander. Als je om deze tips vraagt, kun je misschien voorkomen dat degene met dementie boos wordt, of kunt je ervoor zorgen dat hij juist wél iets wil ondernemen.

Onderhoud het contact

 • "Behandel iemand met dementie niet anders dan vroeger."
  Net als mensen die lijden aan andere ziektes, hebben mensen met dementie behoefte aan gezelligheid en geborgenheid:
  • Bel iemand met dementie eens op.
  • Bezoek samen een museum, dierentuin of maak een wandeling door bos of park.
  • Ga samen ergens lunchen. In een restaurant, of juist op een bankje in het park als iemand dat prettiger vindt.
    
 • "Hou rekening met degene met dementie."
  Door de ziekte gaan sommige dingen gaan minder makkelijk of snel dan vroeger.
  • Praat tijdens een (verjaardags)feest even apart met degene met dementie. Door de drukte van feestjes krijgt iemand niet alles mee.
  • Praat niet over iemand met dementie, terwijl hij of zij erbij zit. Betrek iemand juist bij een gesprek en laat zien dat iemand belangrijk is.
    
 • "Praat met mij."
  De mantelzorger raakt iemand kwijt, een partner een ouder of een vriend. Een moeilijk proces waarbij hij iemand langzaam kwijt raakt. Dan is het vaak prettig om een klankbord te hebben.
   
 • "Mijn zorg houdt niet op bij het verpleeghuis."
  Ook als iemand met dementie in een verpleeghuis zit, kan voor de mantelzorger het contact met vrienden en familie afnemen. Misschien kunnen jullie samen op bezoek gaan?
   
 • "Wees niet verlegen of bezorgd over of je het goed doet."
  Wanneer je dementie van een afstand meemaakt, roept dat vragen op. Zit iemand wel te wachten op bezoek? Is het niet te zwaar als ik op bezoek kom? Waar moeten we over praten? Doe ik het wel goed? Het is helemaal niet gek om dit soort vragen aan degene met dementie of de mantelzorger te stellen! Integendeel, misschien zijn deze vragen juist een mooie aanleiding om iemand weer eens op te bellen of langs te gaan!
Tips mantelzorgers training dementie online