Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Wat is een dementievriendelijke gemeente?

Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Zij maakt begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. En vergroot de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen ‘Omgaan met dementie’. Een dementievriendelijke gemeente werkt actief samen met partijen zoals de regionale afdeling van Alzheimer Nederland en het regionale netwerk dementie.

Een dementievriendelijke gemeente stimuleert en faciliteert burgers, bedrijven en organisaties om zich actief in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving. Zo ontstaat er een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of een museum bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten.

Waarom een dementievriendelijke gemeente?

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 naar verwachting naar 550.000. Dat betekent dat meer inwoners én organisaties in jouw gemeente dagelijks te maken krijgen met dementie. Ga daarom samen met ondernemers, zorgaanbieders, burgers en vrijwilligersorganisaties aan de slag en maak jouw gemeente dementievriendelijk! 
Benieuwd naar het aantal mensen met dementie per provincie en in jouw gemeente?

Dementievriendelijke gemeente dementie herkennen omgaan met alzheimer

Hoe maak ik mijn gemeente dementievriendelijk?

Bied de inwoners een gratis training ‘Omgaan met dementie’

Onze trainers verzorgen deze training op locatie, bij jou in de gemeente. Per training kunnen minimaal 15 en maximaal 20 inwoners deelnemen. Zij krijgen een training GOED omgaan met dementie, waarbij de letters staan voor Geruststellen, Oogcontact maken, Even Meedenken en Dankjewel. Zo draag je bij aan het vergroten van de kennis van dementie bij jullie inwoners. Zij leren dementie sneller herkennen en kunnen hulp bieden als dat nodig is.

Wil je de inwoners van jouw gemeente een gratis training op locatie aanbieden? Hiernaast vind je onze contactgegevens.

Vragen of liever persoonlijk contact?

Neem contact op met onze Servicedesk.

  • Stuur een e-mail naar [email protected]
  • Bel 033 - 303 2504 (bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00u)

Bied de medewerkers een gerichte training van Samen dementievriendelijk

Als beleidsmedewerker heb je medewerkers die telefonisch of fysiek in contact komen met de burgers. Ook met burgers met dementie. Kennis in het omgaan met dementie leidt tot minder stress op de werkvloer voor medewerkers én klanten. Dit zijn de mogelijkheden:

Gerichte training op locatie

Je kunt voor jouw medewerkers ook een gerichte training op locatie aanvragen, bijvoorbeeld bij jullie in de gemeente. Wij denken graag met je mee.

Maak dementie in de samenleving bespreekbaar

De beeldvorming rond dementie is vaak negatief. Veel mensen realiseren zich niet hoe groot de impact van dementie is. Maak als gemeente dementie in de samenleving bespreekbaar. Geef bijvoorbeeld goede publieksvoorlichting over dit thema en verwijs burgers naar de juiste instanties. Organiseer bijeenkomsten en activiteiten waarbij mensen met dementie in contact komen met andere inwoners van jouw gemeente. Samen dementievriendelijk kan je hiermee helpen. Wil je weten hoe?

Hoe doen andere gemeenten dat?

Zorg voor een goede zorgverlening voor mensen met dementie én mantelzorgers

Het is de taak van gemeenten om mensen met dementie de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo 2015). Maar ook mantelzorgers zijn hulpvrager! Die rol wordt vaak niet onderkend. Uit de dementiemonitor van 2020 blijkt dat mantelzorgers van mensen met dementie zich bijna twee keer zo vaak eenzaam voelen als mensen uit de algemene Nederlandse bevolking. Al vanaf de diagnose hebben zij minder sociaal contact. Zeker ten aanzien van voorlichting en dagactiviteiten is er een belangrijke rol voor gemeenten. Alzheimer Nederland ondersteunt gemeenten bij hun nieuwe zorgtaak met tips en adviezen.

Dementie vraagt weliswaar om maatwerk, maar wat goed is voor mensen met dementie is goed voor veel andere groepen in de lokale samenleving.

Eigen medewerkers met dementie of mantelzorgende medewerkers

Het is uiteraard heel goed mogelijk dat jij als beleidsadviseur of afdelingshoofd te maken krijgt met medewerkers met dementie of medewerkers die zorgen voor iemand met dementie. 

Gemeentehuis medewerker dementie werken met alzheimer