Omnios mondzorg dementievriendelijk
De dementievriendelijke mondzorg van Omnios

Mondzorg in je eigen vertrouwde omgeving

Op 20 juni 2018 ontving Omnios in Driebergen het certificaat en de sticker Samen dementievriendelijk uit handen van relatiemanager Roderik Reinstra. Omnios zet zich blijvend in voor goede mondzorg en mondhygiëne bij zorgafhankelijke ouderen, waaronder mensen met dementie.

Omnios mondzorg dementievriendelijk

Een goede mondgezondheid en een goede kwaliteit van leven

Directeur Daan Beerepoot en Academie Manager Randi Vat vertellen hoe zij dat aanpakken. Daan: “Omnios betekent ‘alle monden’, ook de monden die geen toegang hebben tot het reguliere mondzorgaanbod. Ons doel is een goede mondgezondheid en een hogere kwaliteit van leven voor iedereen, dus ook voor zorgafhankelijke ouderen. Maar hoe bereiken we dat? En welke middelen hebben we daarvoor nodig? Veel kwetsbare ouderen zoals mensen met dementie zijn helaas niet meer in staat om zelf hun mond goed schoon te houden en te verzorgen. Dat houdt in dat ze daarbij vaak afhankelijk zijn van de eerstelijns verzorgende of mantelzorger.”

De drie-pijler aanpak

Om ervoor te zorgen dat er toch voldoende aandacht voor de mondzorg is, heeft Omnios de driepijler-aanpak ontwikkeld:

1. Als iemand niet wil plaats nemen in de stoel…

De betrokken, deskundige tandartsen en mondhygiënisten van Omnios bezoeken periodiek de instellingen en controleren en behandelen daar de mensen in de eigen vertrouwde omgeving. “Soms wil een rolstoel afhankelijke cliënt met dementie niet plaats nemen in de behandelstoel”, zegt Daan. “Maar omdat we werken met mobiele apparatuur is behandelen in de eigen rolstoel ook mogelijk. Aandacht voor de cliënt staat bij Omnios hoog in het vaandel. Onze specialisten zijn daarin flexibel. Is een mevrouw toevallig niet op haar kamer aanwezig op de afgesproken tijd? Dan behandelen we toch eerst de buurman? Voordat we iemand behandelen overleggen we eerst met de verzorgende en/of familie. Hoe is de stemming van de bewoner? Zijn er zaken waar we extra aandacht aan moeten besteden? Daarna maken we een praatje met de bewoner. Zo stellen we de mensen op hun gemak.”

Kleine veranderingen kunnen leiden tot grote verbeteringen

2. Maatwerkoplossingen

Daarnaast zorgt Omnios voor de implementatie van de richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten binnen de instellingen. “We helpen de instellingen met maatwerkoplossingen voor hoogwaardige mondzorg op locatie. Deze wordt volledig geïntegreerd in zorgprocessen en beleid”, aldus Daan.

3. Voorlichting en trainingen voor verzorgend personeel

“Tot slot verzorgen wij trainingen voor het verzorgend personeel”, vertelt Randi. “Goede mondhygiëne kan veel problemen voorkomen, maar veel zorgmedewerkers vinden het lastig om mondaandoeningen te herkennen en weten niet goed hoe ze de mond van cliënten moeten reinigen. Met voorlichting en trainingen geven wij hen houvast en zelfvertrouwen en wordt de mondzorg een vast onderdeel van de dagelijkse routine. Onze trainers zijn betrokken tandartsen of mondhygiënisten die zelf ook werken in de instellingen waar de trainingen worden gegeven.”

Omnios mondzorg dementievriendelijk
Omnios mondzorg dementievriendelijk

Goed contact is waardevol

Omnios draagt alle cliënten en vooral ook mensen met dementie een warm hart toe. Een open en prettig contact geeft vertrouwen en draagt bij aan het welzijn van zorgafhankelijke ouderen. Daarom nemen de specialisten van Omnios bij elk eerste bezoek de tijd om kennis te maken met de betrokkenen: de mensen zelf, maar als het kan ook met de familieleden. Goed contact met de betrokken zorgmedewerkers is natuurlijk essentieel. De benadering van Omnios is sterk gericht op preventie: de zorgmedewerkers spelen, naast een verzorgende, ook een signalerende rol. Deze werkwijze zorgt ervoor, dat problemen met de mondgezondheid zo veel mogelijk worden voorkomen en de zorg voor de cliënten verbetert. “Kleine veranderingen kunnen leiden tot grote verbeteringen”, benadrukken Daan en Randi.

goed omgaan met dementie in de mondzorgpraktijk

Branchetraining 'In de mondzorgpraktijk'

Weet jij wat je moet doen als je iemand met dementie in de praktijk krijgt? Test je kennis in deze speciale training, die ontwikkeld is in samenwerking met KNMT.

Andere initiatieven op gebied van mondzorg voor kwetsbare ouderen

De mond niet vergeten

100.000 monden gezonder

Dit project heeft als doel dat adequate mondzorg voor thuiswonende kwetsbare, zorgafhankelijke ouderen over enkele jaren in ons land grotendeels gemeengoed is en dat elke partij daaraan zijn bijdrage levert. Zij gaan de komende 18 maanden de mondzorg van 100.000 kwetsbare ouderen thuis verbeteren.

de mond niet vergeten