dementievriendelijke-politie
In gesprek met een dementievriendelijke wijkagent

Als iemand ‘s avonds laat aanbelt en vraagt om koffie met een koekje…

In maart 2018 voerden wij campagne in Limburg onder het motto ‘Samen maken we Limburg dementievriendelijk’. In de gemeente Weert werden ook de wijkagenten Sociaal Domein opgeroepen om de training ‘Goed omgaan met dementie’ te volgen. Wij spraken met Inge Strijbos, Operationeel Expert Wijkagent Sociaal Domein.

Inschatten of er sprake is van dementie

In 2020 zijn er 24.000 mensen met dementie in Limburg. Door de vergrijzing stijgt dit aantal daarna tot ca. 41.000 in 2040. Dit zijn aantallen die er niet om liegen. In haar functie krijgt Inge regelmatig te maken met meldingen van verwarde mensen. “De laatste jaren zien we een verdubbeling in het aantal meldingen”, vertelt Inge. Ze hoopt dat de training haar en haar collega’s zal helpen om ter plaatse bij een melding een juiste inschatting te kunnen maken of er sprake is van dementie. 

dementievriendelijke-politie

Samenwerking met maatschappelijke organisaties

De wijkagenten onderhouden contacten met externe partners, zoals de gemeente en ketenpartners. Met deze organisaties worden casussen besproken en wordt overlegd hoe de problemen passend aangepakt kunnen worden, en door wie. Dat kan van groot belang zijn bij het vroegtijdig signaleren van problemen, maar ook om grip te houden op ontwikkelingen in de wijk. Het contact tussen de wijkagent en ketenpartners zorgt er onder andere voor dat mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben eerder in beeld komen. Dit geldt met name voor mensen met dementie die nog zelfstandig thuis wonen.

dementievriendelijke-politie

Verbeteren van gezondheid en leefsituatie

“Bij een melding van overlast of verstoring van de openbare orde ligt onze taak bij het herstellen van de rust op dát moment, vertelt Inge. “Iedere dag doen we een screening. Daaruit selecteren we de casussen, waarbij sprake is van personen met verward gedrag of beginnende dementie. Deze casussen zetten we door naar de desbetreffende ketenpartners, via het Veiligheidshuis Midden-Limburg. Daar wordt gekeken of er al hulpverlening is en of dat voldoende is. Zo niet, dan wordt veelal ‘Dokus Bemoeizorg’ ingeschakeld. Zij proberen contact te leggen en een vertrouwensband op te bouwen, zodat de betreffende persoon zich op z'n gemak voelt. De insteek is iemand te overtuigen om reguliere zorg te ontvangen, zoals thuiszorg of maatschappelijke werk. Zodat de gezondheid en de zorgwekkende leefsituatie verbetert en eventuele overlast vermindert.”

Vangnetoverleg

Een schrijnend voorbeeld waren meerdere meldingen over een meneer die in onmin leefde met zijn zoon en regelmatig luid claxonnerend en scheldend voor diens deur stond. Meneer bleek ‘zorgmijdend’ te zijn. Dat betekent dat hij zijn deur gesloten hield voor hulp- en zorginstellingen. “In zo’n geval vindt er op initiatief van de gemeente een ‘vangnetoverleg’ plaats met meerdere ketenpartners”, vertelt Inge. “In dit geval was deze meneer ontoerekeningsvatbaar en zijn situatie was zó zorgwekkend, dat de crisisdienst werd ingeschakeld en meneer met een IBS (inbewaringstelling – red.) opgenomen werd, waarna hij op een gesloten afdeling van de ouderenzorg belandde.”

De insteek is iemand te overtuigen om reguliere zorg te ontvangen, zoals thuiszorg of maatschappelijke werk.

dementievriendelijke-politie

Voorbeelden uit de praktijk

Inge geeft ons nog een aantal voorbeelden van wat zij en haar collega’s meemaken op gebied van mensen met dementie. Zoals de bejaarde meneer die de vermissing van zijn vrouw meldde. ”De ongeruste man gaf aan dat zijn vrouw met de hond de stad was ingegaan, maar niet terug was gekomen”, vertelt Inge. “Je denkt dan al snel aan een vrouw met dementie die de weg naar huis niet meer weet. De collega’s die de melding behandelden brachten een bezoek aan de man. Bij navraag bleek dat zijn vrouw al in 2012 was overleden. Het was de mán die aan dementie leed. Omdat de thuiszorg reeds betrokken was bij deze man, hebben wij hen ter plaatse laten komen en onze zorgen aan hen overgedragen.

Koffie met een koekje

En dan was er de melding van de man die midden in de winter in zijn onderbroek aan de viskraam stond. “Daar zijn we natuurlijk snel naar toe gegaan”, zegt Inge. “Gelukkig was het een man, van wie bekend is dat hij dementie heeft en konden we meteen zijn zoon bellen. Als dat niet het geval was geweest, hadden we zelf de afweging moeten maken wat er met deze meneer aan de hand was en hadden we direct de hulpverlening erbij gehaald.”
Tot slot was er een mevrouw die melding maakte van een man die meerdere malen om 23.00u ’s avonds bij haar aanbelde en dan om een koffie met koekje of een boterham vroeg. Hij had honger en had geen idee waar hij was. “Dit is een mooi voorbeeld van een eenmalige melding, waarbij de training ‘Goed omgaan met dementie’ de collega’s kan helpen om op straat de juiste richting te bepalen en de juiste doorverwijzing naar onze ketenpartners”, aldus Inge.

Jouw organisatie ook dementievriendelijk?

Verbeter je dienstverlening voor een hogere klanttevredenheid! Met een training 'Goed omgaan met dementie' leren jouw medewerkers dementie herkennen en leren zij hoe zij mensen met dementie het beste kunnen benaderen. Je kunt natuurlijk ook eerst zelf de training volgen.

dementievriendelijke-politie