Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Meer maatwerk, Van Oldambt tot Roermond.

Meer maatwerk. Dat is de titel van het boekje waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers centraal staan. En die titel had niet beter gekozen kunnen worden. Want hoewel er al veel mooie voorbeelden zijn, is er ook ruimte voor verbetering. En daarin spelen gemeenten een sleutelrol. Als initiatiefnemer, als regievoerder of als aanjager.

Gemeente Zwolle - samenzwolle.nl

Samenzwolle.nl/dementievriendelijk is het nieuwe digitale startpunt van de gemeente Zwolle. Hier vind je info over de ziekte, initiatieven, activiteiten en vrijwilligersvacaturers rondom dementie, overzichtelijk op één pagina. 

Op 25 april onthulde neuropsycholoog Erik Scherder het nieuwe platform. Als breinprofessor zet hij zich in voor meer kennis over dementie. Er wordt continu nieuw aanbod geplaatst op de pagina, zodat deze ook up-to-date is en blijft. 

Mantelzorger omgaan dementie dementievriendelijk

Dementievriendelijke oversteekplaats Enschede

De Gemeente Enschede sloeg de handen ineen met Zorgcentrum de Posten, Woningcorporatie Domijn en Woonzorg Nederland om ervoor te zorgen dat mensen met dementie gemakkelijker van en naar het winkelcentrum kunnen wandelen. Het oversteekpunt dat er al lag is aangepast en er zijn langs de gehele route herkenningspunten geplaatst, zoals de blauwe tegels en de richtingsborden. 

Dementievriendelijke oversteek enschede

Gemeente Molenlanden dementievriendelijk

Op donderdag 25 juni ondertekende de gemeente Molenlanden samen met de regionale afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard van Alzheimer Nederland een convenant 'Dementievriendelijke gemeente'. De gemeente heeft een heel plan van aanpak om naast de gemeentelijke ambtenaren andere doelgroepen te bereiken. Zo activeren zij de kerken, welzijnsstichtingen, seniorenclubs, sportverenigingen, middenstand zoals supermarkten etc. om ook de training te volgen. Daarnaast zetten zij zich in voor mensen met dementie en hun mantelzorgers door:

  • Het organiseren van een Alzheimer trefpunt
  • Het huis aan huis bezorgen van een flyer 'Omgaan en herkennen dementie'
  • Het aanbieden van trainingen omgaan en herkennen dementie
  • Het organiseren van beweegactiviteiten voor mensen met dementie
  • Een gevarieerd aanbod aan dagbesteding
  • De voorstelling 'Dag Mama'
  • Het aanbieden van cursussen 'Zorg de Baas' (voor mantelzorgers)
  • Het aanbieden van respijtvoorzieningen
  • En last but not least: het aanleggen van een Vergeet mij niet pad!
Gemeente Molenland