Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Dementievriendelijk is...

 • Dementie kunnen herkennen
 • Weten hoe je iemand met dementie kunt helpen
 • Oog hebben voor wat mensen met dementie nog wél kunnen
 • Dementie bespreekbaar maken

Je wórdt dementievriendelijk door je e-mailadres in te vullen op onze homepage en vervolgens één van onze gratis trainingen 'Goed om gaan met dementie' te volgen. Daarin leer je dementie herkennen en krijg je handvatten hoe je goed omgaat met iemand met dementie. 

Doe goed training

Wanneer is een organisatie dementievriendelijk?

Een dementievriendelijke organisatie is een bedrijf of vereniging die zich zichtbaar inzet om een veilige omgeving te bieden voor alle klanten, bezoekers of leden, ook als zij dementie hebben. Binnen de organisatie heeft 75% van de medewerkers een training Goed omgaan met dementie gevolgd. Online of op locatie door onze trainers.

Een dementievriendelijke gemeente gaat nog een stap verder. Zij vergroot de kennis van dementie binnen de eigen organisatie én de gemeenschap

Winkel dementievriendelijke organisatie

Waarom dementievriendelijk?

Hoe wij als samenleving omgaan met dementie is een belangrijk vraagstuk. Mensen met dementie zijn de eerste jaren uitstekend in staat om zelf de regie te houden. Het is voor hen belangrijk dat zij zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de maatschappij. We willen niet dat zij stoppen met activiteiten omdat ze onzeker worden door de dementie en thuisblijven. Daardoor vereenzamen ze. Dat gun je niemand. De diagnose dementie is al vervelend genoeg. Daarom willen we er samen voor zorgen dat zij zo goed mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving, ondanks hun ziekte.

Dat vraagt om begrip en hulp van jou en de samenleving. Daarom is het belangrijk dat ook jíj dementie kunt herkennen en weet hoe je mensen met dementie kunt helpen.

Wij helpen jou op weg door:

Wat zegt Nederland?

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd wat Nederlanders zelf eigenlijk verstaan onder de uitdrukking dementievriendelijk. Dus vroegen wij onze volgers op Facebook en de leden van onze Vriendengroep wat voor hen 'dementievriendelijk' betekent. De antwoorden waren heel gevarieerd, maar met stip op nummer één staat Geduld en respect tonen! Hieronder een aantal prachtige en opvallende uitspraken:

Uit de Vriendengroep:

 • Dat de omgeving zodanig is, dat je thuis kunt blijven wonen en functioneren en je talenten kunt blijven gebruiken. 
 • Dat je niet buiten de samenleving wordt gezet, maar daar juist onderdeel van blijft. Dat er een vangnet is voor mantelzorgers waardoor ze het langer vol kunnen houden. 
 • Dat de samenleving betrokken wordt, bijvoorbeeld mensen met dementie worden geholpen in supermarkten. Winkeliers informeren en betrekken.
 • Dat je je veilig voelt om te zeggen dat je dementie hebt, dat je hier geen angst voor hebt of dat er een taboe is.
 • Dat mensen met dementie niet op een politiebureau belanden en bijvoorbeeld als dief aangezien worden.
 • Vriendelijk zijn voor ieder mens.
 • Dat mensen dementie herkennen en erkennen: rust bewaren en geduld.
 • Dat mensen weten wat iemand met dementie nog wel kan.
dit is de fallbackimage tekst beschrijving

Van onze Facebook volgers:

 • Steeds een grote glimlach tevoorschijn toveren want hij of zij spiegelt zich aan jou.
 • Praten over vroeger. Neem steeds een paar foto"s mee die je met een tablet fotografeert uit een fotoboek en vertel er over.
 • Liefde en warmte geven, samen lachen, samen luisteren, samen muziek maken/luisteren, samen verdriet delen, positieve energie overbrengen, anticiperen op gemoedsstemmingen en mogelijk gedrag (niet alle mensen met dementie zijn gelijk!)
 • Mee veranderen en de volle persoon blijven zien.
 • Knuffel!
 • Mensen in hun waarde laten
 • Hoe moeilijk het soms ook is... geduld en niet boos worden (wat overigens niet altijd lukt)
 • Met Respect en Waardigheid zoals je IEDEREEN behandelt/benadert. Die waarden en normen hoeven NIET te veranderen als iemand ziek wordt.
 • Interesse tonen... en met die gene meepraten ...
 • Geen vragen stellen waarvan je weet dat het juiste antwoord toch niet meer komt. Zulke vragen zorgen alleen maar voor verwarring.
 • Je verdiepen in de belevingswereld van iemand met dementie. Maar ook de naaste familie benaderen en belangstelling tonen in wat 't voor hen betekent om een naaste met dementie te hebben. Want 't is niet niks en daar wordt maar al te vaak aan voorbij gegaan!
 • Wees eerlijk en oprecht. Mensen met dementie kunnen je naam niet onthouden, maar wel hoe jouw houding/gedrag is tegenover hen.
 • Niet zeggen dat iets niet klopt... probeer mee te bewegen. Verwacht niet dat iemand zich aan afspraken kan houden!!!