Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Als het laagje vernis verdwijnt...

Ieder mens heeft een eigen karakter. In de loop van de opvoeding worden er een aantal lagen vernis over de scherpste kanten van dat karakter aangebracht. Bij dementie kan het voorkomen dat die lagen vernis er weer langzaam maar zeker af gaan. Iemand gaat dan weer reageren zoals vroeger. Zonder duidelijke aanleiding kan de stemming omslaan. Hij of zij wordt boos, achterdochtig, angstig. Of juist vrolijker. Ook het karakter verandert. Mensen met dementie doen soms dingen die zij anders nooit deden. Dat wegslijten van het vernis kan zulke ernstige vormen aannemen dat iemand met iedereen ruzie maakt.

Huilen foto dementievriendelijke organisatie alzheimer

Hoe kun je helpen?

Omgaan met veranderend gedrag is lastig. Dit helpt:

  • Wijs mensen niet op hun beperkingen. Probeer hen gerust te stellen.
  • Vat de boosheid of het verdriet niet persoonlijk op.
  • Blijf vriendelijk en geduldig. Dat geeft rust en zelfvertrtouwen.
  • Ga mee in de beleving. Zeg bijvoorbeeld: "Ik zie dat u erg boos bent". 
  • Probeer de situatie bij jezelf te houden. Zeg bijvoorbeeld: "Sorry dat ik niet duidelijk was".

Herken de signalen!

Dementie verloopt in fasen. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken. De volgorde waarin de verschijnselen optreden en de sterkte van de signalen is per persoon verschillend. Herken de signalen. Download de folder met de tien meest voorkomende signalen via de knop hieronder.

Folder signalen herkennen dementie alzheimer