Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Waarom VWS dementievriendelijk?

Ook binnen VWS willen we een bijdrage leveren aan een Dementievriendelijker Nederland. Dit doen we door te laten zien dat wij:

  1. Oog hebben voor het feit dat we als samenleving dementievriendelijk moeten worden, zodat het ook mogelijk wordt dat mensen met dementie langer met de juiste hulp thuis blijven wonen. Dit ook één van de prioriteiten binnen het programma Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).
  2. Als één van de grootste werkgevers laten zien dat we oog hebben voor het feit dat steeds meer van onze medewerkers in de komende jaren mantelzorg zullen verlenen aan een familielid met dementie (of zelf uiteindelijk dementie krijgen). Dementie zal naar verwachting volksziekte #1 worden en er zijn ook steeds meer mensen onder de 60 met dementie. Daarom is het belangrijk dat iedereen in onze organisatie weet hoe ze om moeten gaan met mensen met dementie.
dementievrienelijk

Wat is Samen dementievriendelijk?

In Nederland leven naar schatting 290.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar ruim 500.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Wij willen Nederlanders de komende jaren bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Daarom is Samen dementievriendelijk opgezet!

Het programma Samen dementievriendelijk draagt hierin ook bij aan één van de bouwstenen van de Nationale Dementiestrategie 2021 - 2030. ‘Een samenleving die is voorbereid op het stijgend aantal mensen met dementie’. Met als doel dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zich beter ondersteund voelen, ook door de samenleving. Samen op weg naar een (nog) meer dementievriendelijke samenleving. Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS. De missie is om samen met jou, bedrijven, gemeenten en alle inwoners van ons land heel Nederland dementievriendelijk te maken. Zodat iedereen weet hoe zij mensen met dementie kunnen helpen.

Commercial Samen dementievriendelijk

Vanaf donderdag 25 augustus zijn de nieuwe commercials van Samen dementievriendelijk te zien, op tv maar ook online. Met deze 2 commercials zet Samen dementievriendelijk in op het herkennen van signalen van dementie, zoals vergeetachtigheid en het vergissen in tijd en plaats, en geven daar een concreet handelingsperspectief bij. Dit om mensen te helpen dementie makkelijker te herkennen en daar vervolgens naar te kunnen handelen, zodat je iemand in het dagelijks leven ook daadwerkelijk kunt helpen.

De nieuwe campagne is een passend vervolg op de eerdere succesvolle ‘Zien is 1. Doen is 2’ campagne. Het interactieve aspect zet de kijker aan het denken, wat goed aansluit bij de online training waar we de doelgroep voor motiveren om te volgen.