Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Welke training is geschikt voor jou?

Medewerkers, leden, leveranciers; de ANWB is er voor iedereen. Ook voor mensen met dementie. Daarom willen we binnen ANWB een bijdrage leveren aan een dementievriendelijker Nederland. De eerste stap daarin is om dementie te leren herkennen, en vervolgens weten hoe je met iemand met dementie omgaat. Dit leer je in de training van Samen dementievriendelijk! De training is gratis te volgen en duurt maximaal 15 minuten.

Er zijn een aantal trainingen die je kunt volgen. Kies er een van de vier, op basis van jouw functie binnen de ANWB. De basistraining is voor iedereen geschikt, in de branchetrainingen zitten specifieke situaties die wat beter aansluiten op jouw functie. 

dementievrienelijk

ANWB helpt mee aan een dementievriendelijke samenleving

Bewegingsvrijheid voor iedereen. Ook voor mensen met dementie. Zo lang mogelijk op pad zoals je altijd hebt kunnen doen. Wij zetten ons er voor in om dát mogelijk te maken. Een leven lang mobiel, op een zo veilige en duurzaam mogelijke manier.

Iedereen zorgeloos en met plezier onderweg in een duurzame samenleving.

 ANWB samen dementievriendelijk training

Wat is Samen dementievriendelijk?

In Nederland leven naar schatting 290.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar ruim 500.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Wij willen Nederlanders de komende jaren bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Daarom is Samen dementievriendelijk opgezet!

Het programma Samen dementievriendelijk draagt hierin ook bij aan één van de bouwstenen van de Nationale Dementiestrategie 2021 - 2030. ‘Een samenleving die is voorbereid op het stijgend aantal mensen met dementie’. Met als doel dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zich beter ondersteund voelen, ook door de samenleving. Samen op weg naar een (nog) meer dementievriendelijke samenleving. Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS. De missie is om samen met jou, bedrijven, gemeenten en alle inwoners van ons land heel Nederland dementievriendelijk te maken. Zodat iedereen weet hoe zij mensen met dementie kunnen helpen.