Alzheimer Nederland
Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Wat weet je over dementie?

De ANWB is er voor iedereen. Ook voor mensen met dementie. Daarom willen we binnen ANWB een bijdrage leveren aan een dementievriendelijker Nederland. 

De eerste stap daarin is om dementie te leren herkennen, en vervolgens weten hoe je met iemand met dementie omgaat. Dit leer je in deze trainingen van Samen dementievriendelijk! Deze trainingen zijn gratis te volgen en duren maximaal 15 minuten. 

Er zijn een aantal trainingen die meer inzicht geven in dementie in verschillende situaties. De basistraining is voor iedereen geschikt, in de branchetrainingen zitten specifieke situaties die wat beter aansluiten op jouw functie.

Hans campagnebeeld

Basistraining

In de gratis basistraining GOED omgaan met dementie leer je stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn wanneer je in contact komt met mensen met dementie. Leer dementie herkennen, contact maken en iemand op de juiste manier helpen, bijvoorbeeld op straat, in het café of in de bibliotheek. 

Marijke dementie commercial dementievriendelijk 2022

In de winkel

Je kunt als medewerker of klant in een winkel, mensen met dementie tegenkomen. Doe de gratis training, zodat je hen goed kunt helpen! 

In de winkel ANWB

Aan de telefoon

Weet wat je moet doen als je een klant met dementie aan de telefoon krijgt. Deze training is geschikt voor mensen die regelmatig telefonisch klantcontact hebben. 

Branchetraining aan de telefoon omgaan met dementie

In de taxi (ANWB AutoMaatje)

Leer dementie herkennen en weet wat je moet doen wanneer je iemand met dementie vervoert. 

ANWB samen dementievriendelijk training

In het vrijwilligerswerk

Ben jij vrijwilliger? Doe de training en leer hoe je goed met hen omgaat in verschillende situaties! 

Bloemschikken vrijwilligers samen dementievriendelijk

In je buurt

In de gratis training 'In je buurt' leer je stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn in het contact met mensen met dementie. Je krijgt tips hoe je met een klein gebaar verschil kunt maken voor iemand met dementie. 

Campagnebeeld InJeBuurt spiegel dementie alzheimer

Wat is Samen dementievriendelijk?

In Nederland leven naar schatting 290.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar ruim 500.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Wij willen Nederlanders de komende jaren bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Daarom is Samen dementievriendelijk opgezet!

Het programma Samen dementievriendelijk draagt hierin ook bij aan één van de bouwstenen van de Nationale Dementiestrategie 2021 - 2030. ‘Een samenleving die is voorbereid op het stijgend aantal mensen met dementie’. Met als doel dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zich beter ondersteund voelen, ook door de samenleving. Samen op weg naar een (nog) meer dementievriendelijke samenleving. Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS. De missie is om samen met jou, bedrijven, gemeenten en alle inwoners van ons land heel Nederland dementievriendelijk te maken. Zodat iedereen weet hoe zij mensen met dementie kunnen helpen.